برای یک ایران آزاد

فرجه‌ای در کار نیست؛ دیگه تمومه ماجرا

0

دیگه تمومه ماجرا؛ آنچه بدون هیچ شک و شبهه در مقابل چشم همه قرار دارد این مطلب است که براستی عمر این رژیم به پایان رسیده است و این رژیم خونخوار، به قول مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران، وارد مرحله‌ی سرنگونی شده است. به قول مردم مبارز ایران زمین «دیگه تمومه ماجرا!».

اسماعیل محدث
تحریم‌های اعمال شده از طرف دولت ترامپ را قبل از هرچیز می‌بایست نتیجه‌ی سیاست‌های ماجراجویانه‌ی رژیم عقب مانده‌ی حاکم بر ایران دانست. اظهارات و دست و پا زدن سردمداران رژیم آدمخوار آخوندی و ته مانده‌ی کاسه لیسان خارجی آن را هم باید به‌مثابه وضعیت حقیقی آنها در نظر گرفت و از آن برای شناختن سرشت این موجودات عجیب و غریب استفاده کرد. دولت آمریکا چه قبل از دور اول تحریم‌ها و چه برای به اجرا درآوردن تحریم‌های سنگین این بار برای رژیم آخوندی فرجه‌ای قائل شده است، که شاید دست از ماجراجوئی بردارد و رفتارش را تغییر دهد. در این دور از تحریم‌ها هشت کشور از تحریم مطلق دولت آمریکا معاف شدند تا شاید، به عنوان برگ آخر و آخرین اتمام حجت با نظام آخوندی آنها را وادار کند که دست از جنایت بردارند. البته خود این هشت کشور معاف شده، و به ویژه شرکتهای خصوصی این کشورها یا از تجارت با نظام آخوندی صرف نظر کرده‌اند و یا معاملاتشان با رژیم را به نصف رسانده‌اند. به نظر می‌رسد کسانیکه کور و کر نیستند به اجماع رسیده باشند که رژیم ولایت فقیه چیزی به جز آنچه در این چند دهه عرضه کرده است در چنته ندارد. تحلیل گران ریز و درشت، آنهائی که کور و کر و لال نیستند، متوجه شده‌اند و بر زبان می‌آورند که اصلاً تمام تقلای خارج کشوری رژیم بدخیم حاکم بر ایران برای خنثی کردن فشار مردم آزادیخواه داخل ایران است.
رژیم ضدبشر حاکم بر ایران سعی می‌کند که تحریم‌های آمریکا را بی تأثیر خوانده و در عین حال تأثیرات آنرا به گردن «دشمن خارجی» بیندازد؛ علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم می‌گوید: «تحریم‌ها علیه ملت ایران ظالمانه، نامردی و خلاف قوانین بین‌المللی است!» اما دیگر کیست که نداند «دشمن ما همینجاست، دروغ می‌گن آمریکاست!»؟ چه کسی است که تمامی قوانین بین المللی و همه‌ی قوانین مربوط به حقوق ابتدائی مردم ایران را به تمامی و روزمره زیر پا گذاشته است؟ لاریجانی با وقاحت اظهار می‌دارد که «ما با مشکلاتی مواجه هستیم اما ملت می‌دانند این مشکلات تقصیر مسئولان نیست!»، و در ادامه با ضعف و کرنش اضافه می‌کند که: «رهبری انقلاب در حال باز کردن راه‌هایی هستند تا از این تنگنا در بیاییم». تنها کسانیکه بی لیاقت بر کرسی قدرت چنگ انداخته‌اند گمان می‌کنند که از این ستون تا به آن ستون فرجه بازی است که تا به ابد ادامه دارد!
اظهارات مهره‌های ریز و درشت رژیم آدمخوار آخوندی البته با ادامه‌ی سرکوب بی وقفه‌ی داخلی، که دیگر اثر ندارد، با ادامه‌ی صدور سرمایه‌های ملت و صدور ارتجاع و تروریسم، که اکنون با عکس العمل طرفهای درگیر مواجه شده است، سنخیتی تمام عیار دارند. خروج از بحران برای رژیم بحرانزا، در صورت وجود میل و اراده‌یی در این جماعت، اصلاً باورکردنی نیست. آنچه بدون هیچ شک و شبهه در مقابل چشم همه قرار دارد این مطلب است که براستی عمر این رژیم به پایان رسیده است و این رژیم خونخوار، به قول مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران، وارد مرحله‌ی سرنگونی شده است. به قول مردم مبارز ایران زمین «دیگه تمومه ماجرا!».

درهمین زمینه:

قیام مردم ایران گوش‌ها را به سوی قیام و آلترناتیو باز می‌کند

رژیم ولایت فقیه و آینده آن؛ «دیگه تمومه ماجرا»

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.