برای یک ایران آزاد

رژیم ولایت فقیه و آینده آن؛ «دیگه تمومه ماجرا»

0

 

رژیم ولایت فقیه و آینده آن؛ «دیگه تمومه ماجرا»

«دیگه تمومه ماجرا» ابتدا در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران شنیده شد؛ هدف از این شعار این بود که به هر دو جناح نظام گفته شود که آینده‌ای ندارند. در ادامه شاهد بودیم که این خواست قیام به تدریج دارای بازتاب بین‌المللی نیز شد.

اسماعیل محدث

با سرقت رهبری انقلاب ضدسلطنتی ۵۷ و به بیراهه کشاندن آن، انقلاب شکوهمند و مردمی، مارک «اسلامی» به خود گرفت و به عنوان وصله ناجور در کشور باستانی ایران پا گرفت. وصله ناجور این نظام غیرمتعارف، تنها با سرکوب و کشتار بی حد و بیرحمانه و تولید بحران از طریق جنگ و ترورسیم، با سکته‌های پی درپی، به بزنگاه امروز خود رسیده است. لباس من درآوردی ولایت فقیه خمینی، که حتی در زمان حیات خود او بی قواره بود، هرگز به تن نحیف «آیت الله» و ولی فقیه یک شبه؛ خامنه‌ای، نیامده و به همین دلیل تشدید تولید بحران و بلعیدن هرچه بیشتر، حتی از رجال خودی، به عنوان مشخصه این رژیم پیش روی همه قرار گرفته است.
آیا رژیم آخوندی راهی برای برون رفت از بحران در پیش روی دارد؟ آیا در عمر چهل ساله این رژیم هرگز دوره‌ای، حتی روزی، از ثبات و همزیستی بدون تنشهای داخلی و بین المللی وجود داشته، و یا هرگز می‌تواند وجود داشته باشد؟ با نگاهی به کارنامه دولتهای غربی با رژیم آخوندی درمی یابیم که در صدسال اخیر هرگز دولتی در ایران از این همه حمایت که دولتهای مختلف غربی نثار این رژیم کرده‌اند، برخوردار نبوده است. افسانه‌های «سردار سازندگی» و «دولت اصلاح طلب» و «دولت معتدل» را گروهی در غرب با حماقت و صداقت و به احتمال زیاد با رذالت باور کردند تا از آن آبی برای این وصله ناجور گرم کنند، آبی گرم نشد، که نشد. هیچ جای تعجبی در مورد این امر نیست، چراکه با یک تحلیل بی طرفانه و بی غرضانه، و حتی با دانش یک دانشجوی سال دوم علوم سیاسی، می‌شود دریافت که ادامه حیات این رژیم من درآوردی از اساس ناممکن است. اگر می‌شد در رژیم آدمخوار آخوندی با سیاست مسالمت آمیز زندگی کرد و اگر این رژیم عقب افتاده می‌توانست با دنیای امروز توافقی داشته باشد، این را قبل از همه و بیش از همه مجاهدین خلق در دوره سیاسی آزمودند و باطل بودن آنرا اعلام کردند.
هم به این دلیل است که خیلی‌ها اشتباهاً و برخی از روی پدرسوختگی می گویند که این سازمان با جمهوری اسلامی متحد بوده است. بحث این موضوع که مجاهدین خلق به طور مطلق دورترین نیرو به رژیم ولایت فقیه می‌باشند را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.
در هر صورت با قیام همه گیر مردم ایران در دی‌ماه سال گذشته و با شعار صریح «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» زنگ پایان حیات رژیم آخوندی در واقع خورده است. این شعار واقع بینانه مردم در کف خیابان‌های ایران و ارتقای آن به کانون‌های شورشی، و وجود یک آلترناتیو کارکشته با رهبری ذیصلاح آن؛ و همچنین تغییر سیاست طرف حساب اصلی خارجی رژیم آخوندی یعنی آمریکا، که خود لاجرم از قیام ادامه دار مردم ایران تاثیر می‌گیرد، نشان می‌دهند که «دیگه تمومه ماجرا».
توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی در آلبانی، فرانسه و آمریکا، از یکطرف به وضوح دشمنشان را نشان می‌دهد و از طرف دیگر عکس العمل قوی این کشورها، که در دهه‌های اخیر بی سابقه است، ثابت می‌کند که دیگه تمومه ماجرا.

در همین زمینه:
آیا رژیم راه گریزی از بازگشت شتابان تحریم‌ها دارد؟گفتگو با اسماعیل محدث

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.