مختصری در رابطه با دی ان ای و کارکرد آن

مختصری در رابطه با دی ان ای و کارکرد آن

دانشمند سوئدی فردریش میشر درسال ۱۸۶۹ میلادی دی ان ای را کشف کرد. اما چیززیادی ازآن متوجه نشد. بعد ازآن تاریخ دی ان ای هرساله بیشترشناخته شد و هنوز ادامه دارد.

دی ان ای مخفف «دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید» است. دی ان ای مولکولی مارپیچی و دو رشته‌ای است که این دو رشته به همدیگر چسبیده شده است. 

مثل یک نردبان که به شکل یک مارپیچ درآمده. دربیولوژی معنی ساده دی ان ای یعنی  نقشه طرز ساخت یا دستورساخت. دستورساخت یک درخت، یک انسان، یا هرموجود دیگر.

چگونه یک مولکول  (دی ان ای) دستور ساخت می دهد

 اگر به عنوان مثال یک موجود زنده را یک ساختمان فرض کنید «Amino Acids آمی نو اسید یا اسید امی نو» آجرهای آن ساختمان است.

بیست نوع آمی نو اسید مختلف داریم که هرکدام با دیگری متفاوت است یعنی ساختمان یک موجود زنده بابیست نوع آجرمختلف ساخته شده. اسید آمی نو ها با شکل های مختلف به هم دیگرمی چسبند و پروتئین را تشکیل می‌دهند.

اسید امی نوها، پروتئین ها را می‌سازند وپروتئین‌ها، سلول‌ها را می‌سازد، سلول ها بافتها را می‌سازند و بافتها هم به اعضا  تبدیل می شود

بیشتر بخوانید

بیماری آبله میمونی چیست؟

موجود زنده ای به وجود می‌آید

اگرهمه این عوامل که دربالا گفته شد کارشان درست انجام شود و با همدیگر هماهنگ شوند. موجود زنده‌ای به وجود می‌آید. کار پروتئین‌ها که سلول را می‌سازند خیلی با اهمیت است و با تشکیل مجموعه ای دقیق درکنارهم قرار می‌گیرند. این قرارگرفتن کنار هم را دی ان ای انجام می‌دهد.

این یکی ازکارهای مهم دی ان ای است که شناخته شده است خیلی ازکارهای آن هنوزناشناخته است. دی ان ای،  اسید آمی نو ها را کنارهم شکل می‌دهد که از آن نوعی پروتئین ساخته می شود. اگراین پروتئین ها بدون اشکال ساخته شود موجودی که به وجود می آید سالم است و مشکلی ندارد.

میلیونها نردبان مولکولی که به صورت رشته ایست و درهم تنیده شده داخل هسته سلول زندگی می‌کنند. اما اسید آمی نو ها بیرون ازهسته سلول  درسی تو پلاس هستند.

دی ان ای ها وقتی ازهسته سلول بیرون می‌آیند تبدیل می شوند به  «آر. ان. آ، RNA» مانند نردبان که از وسط جدا شده

و از هسته بیرون می‌آید

 

و می رود داخل پروتئین سازهای سلول یا ریبوزون

 

ریبوزون چیست

ریبوزون مانند یک چاپگراست که از یک طرف ار ان ای یا نصفه نردبان دی ان ای داخل آن می‌شود و توسط ریبوزون خوانده می‌شود و از طرف دیگر برای تولید پروتئین ها به مواد اولیه که اسید آمی نوها هستند احتیاج دارد. ریبوزن در این مرحله  اسید امی نوها را به خود می‌کشد و با خواندن کدی که از روی اران ای می‌خواند پروتئین مورد نظر را تشکیل می‌دهد.

کار ریبوزن خیلی اهمیت دارد برای اینکه هر سه پله «ار ان ای» را که می‌خواند کد یک اسید آمی نو است.

پروتئینی که از ریبوزن خارج می شود تشکیل یک سلول می دهد.

دی ان ای در واقع نقشه ساخت یک موجود زنده است. دی ان ای، ار ان ای می سازد، ار ان ای پروتئین می‌سازد و پروتئین هم سلول را می‌سازد، سلول هم یعنی زندگی.

این عملی است که در تمام موجودات زنده تکرار می‌شود. در موجودات جوان تولید سلولهای بیشتر و سریعتر و در پیرها کمتر و کندتر. همین سلولها است که یک نفر را جوان و یک نفر را پیر می‌کند.

دی ان ای در واقع تمام کدها و اطلاعات ژنتیکی جانوران، گیاهان و حتی ویروس‌ها را در خود حمل می‌کند و این اطلاعات برای رشد و ادامه حیات و عملکرد موجودات زنده حیاتی است.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل