برای یک ایران آزاد

رانندگان شرکت اتوبوسرانی سیرطوس مشهد دست به اعتصاب زدند

0

رانندگان شرکت اتوبوسرانی سیرطوس مشهد دست به اعتصاب زدند
رانندگان شرکت اتوبوسرانی سیرطوس مشهد به دلیل عدم دریافت معوقات حوققی خود دست به اعتصاب زدند.

روز یکشنبه ۲۴ تیر ۹۷ رانندگان شرکت اتوبوسرانی سیرطوس مشهد به دلیل عدم دریافت معوقات حوققی خود دست به اعتصاب زدند.

یکی از مسئولین در باره  اعتصاب رانندگان شرکت اتوبوسرانی سیرطوس مدعی شد که  اعتصاب رانندگان شرکت اتوبوسرانی سیرطوس مشهد به دلیل عدم دریافت حقوق است اما شرکت مزبور هیچ مطالبه ای از سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد ندارد و مشکلات آنها داخلی است.

شایان ذکر است هم اکنون هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد فعال است و روزانه حدود ۹۵۰ هزار مسافر در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد توسط این ناوگان جا به جا می شوند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.