برای یک ایران آزاد

رحمانی فضلی و قیام؛ مغلوب شدن نظام ولایت فقیه در ناتوانی از تغییرات بنیادین

0

رحمانی فضلی، وزیر کشور روحانی در اشاره به قیام ایران گفت که اگر نظام تغییرات اساسی ایجاد نکند در برابر جامعه مغلوب خواهد شد.

تحولات
وزیر کشور روحانی خواست تغییر را علت قیام ایران توصیف کرد و افزود این خواست ناشی از تحولاتی‌ست که در سه عرصه‌ی «نسلی، تکنولوژی و سبک زندگی» ایجاد شده است.
او در حالی به این واقعیت اذعان می‌کرد که پیشتر نظام ولایت فقیه برای جبران جاماندگی خود از جامعه‌ی ایران دست به مانورهایی همچون سازندگی، اصلاح‌طلبی، مهرورزی، و تدبیر و امید زده بود و همه‌ی آنها به نحوی توسط همین جامعه به چالش کشیده و از دور خارج شده است زیرا بر آگاهان امر پوشیده نیست که تحمیل نظام ولایت فقیه که آرمان و افق خود را در دوران پیش از مشروطه جستجو می‌کند بر جامعه‌ی ایران، جز به ضرب سوء استفاده از دین و سلاح سپاه امکان‌پذیر نبوده است.

بازهم فروپاشیده‌تر
اکنون رحمانی فضلی از تغییراتی سخن می‌گوید که به تعبیر او «‌ از ۱۰سال قبل به این طرف به اندازه ۱۰۰۰ سال تغییر» در جامعه ایجاد کرده است. با این همه او خود را امیدوار نشان می‌دهد که «باید خودمان را با این تغییرات هماهنگ کنیم.»
تجربه سالیان قبل نشان داده است که هر کوشش نظام برای هماهنگی با سیل تحولات، نتیجه‌ای جز افزایش شکاف و ریزش در نیروهای آن نداشته است. می‌توان به چهره‌ها و اسامی پیرامون خمینی در سال ۶۷ نگاه کرد و تصاویر امروز در پیرامون خامنه‌ای را نیز مرور کرد، به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که با مرگ خمینی و کوشیدن نظام برای هماهنگی با سیل تحولات، تقریبا چیز زیادی از اتحاد بقایای خمینی برجای نمانده است؛ نظامی فروپاشیده‌ که باز هم فروپاشیده‌تر خواهد شد.
رحمانی فضلی نتیجه می‌گیرد که «در مقابل سیل تغییر و تحول باید تغییرات اساسی ایجاد کنیم و اگر به این تغییرات پاسخ مناسب ندهیم قطعاً مغلوب خواهیم شد.»
او پیشتر در ایام قیام، ناامید از کنترل و مهار حرکات اعتراضی گسترش‌یابنده، از مردم خواسته بود «در این نوع تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند چرا که برای خودشان و دیگر شهروندان زحمت ایجاد می‌کنند»؛ خواستی که البته مورد استقبال قرار نگرفته و در عوض با حضور گسترده‌تر مردم مواجه شده بود. [خیزش ایران به تهران رسید]

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.