برای یک ایران آزاد

رقص محلی و فرهنگ ارتجاعی؛ عظما علیه سنت های مردمی

0

رقص محلی از نظر خامنه‌ای، جایز نیست! این اظهار نظر خامنه‌ای البته کسی را متعجب نکرد، زیرا این نظام با سنت‌های جامعه در تضاد است.

فریبرز شادان

درحالیکه جامعه و مردم ایران تحت سخت ترین شرایط زیر حاکمیت سیاه عظما رمقی برای آنها نمانده و رقص گرسنگی و فقر درخانه های مردم لحظه ای متوقف نمی شود و رقص سرهای جوانان بیگناه بر چوبه های دار استمرار دارد مشتی تبهکار بی درد یادشان افتاده که از گاو عظمای ولایت اندر باب سنت های اصیل مردم، چرک وخونابه فقیه پسند بدوشند .
به راستی وقتی توحش ارتجاعی مهار از کف رها می‌کند برای تخریب و جریحه دار کردن ته مانده نفس های زندگی مردم و تا اعماق فرهنگ و سنت ها و زندگی مردم قصد نفوذ دارد تا با جبر و تحمیل میخ تفکرات پوسیده و زوال یافته خود را بکوبد اما پیوند مردم با فرهنگ و سنت های اصیل شان ناگسستنی است و هرچه هم تلاش برای نابودی آن بشود عبث و بیهوده خواهد بود.
سوالی که به اذهان مردم در این رابطه خطور می‌کند این است که در این وانفسا که مردم به معنی واقعی رنج و درد را تحمل می‌کنند و زندگی شان با زجر همراه هست چطور شده که این اهریمن دست خود را در گنجینه فرهنگ مردم برده و قصد آلوده کردن پاک ترین سنت های مردم را دارد؟ آیا این یک فرافکنی آخوندی نیست که اینگونه وانمود کند در حالیکه وضعیت معیشت مردم و اوضاع سیاسی-اجتماعی بشدت بحرانی و رو به انفجار است عظما وارد معرکه شده تا با قمپز در کردن به رقص محلی مردم ایران که از طیف های گوناگون فرهنگی تشکیل شده بپردازد گو اینکه همه مشکلات مردم حل شده و همین یکی مانده که عظما از عرش کذایی باید پایین بیاید و این یکی مشکل را هم حل کند. البته وقتی وقاحت مرز نداشته باشد نباید انتظار داشت که ماشین سادیسم ارتجاع لحظه ای خاموش شود چرا که وظیفه اش همین است و تا لحظات آخرین مرگ محتومش هم همین وظیفه را دارد.
«سئوال: رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمی دارد؟»[ایلنا ۲۲ آبان ۹۷ ]

برای همه مردم ایران که از ملیت های مختلف تشکیل شده اند واضح و روشن است که برای جشن ها و شادمانی هایشان همیشه از رسوم و سنت های فرهنگی و ملی خودشان استفاده می کردند و این بخشی از تاریخ فرهنگی شان هست و سنت رقص محلی هم بیشتر در بین خانواده ها مرسوم هست بطورخاص درمراسم ازدواج و این سنت از دیر باز در جریان بوده و هست و البته خواهد ماند. حالا چه مشکلی برای عظما رقص محلی ایجاد کرده که پایگاه اطلاع رسانی عظما و بهتر است بگوئیم پایگاه نشر مرگ و نیستی عظما به این موضوع پرداخته است. روح سرکوب و مرگ و به بند کشیدن احساسات و عواطف مردم را می توان از پاسخ این مقام ذلیل دید.
«جواب: رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این ‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این ‌صورت هم اگر به ‌گونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است.» [سایت ایلنا ۲۲ آبان ۹۷ ]
جواب عظما ناشی از یک فرهنگ ارتجاعی و عقب مانده ای است که بوی یک دنیا لوش و لجن آن مشام هرخواننده ای را می آزارد. در فرهنگ ارتجاعی آخوندی هرنشانی از نشاط و سرزندگی و شادابی حرام است در این اندیشه منحط هرچیزی که غم و اندوه و ماتم باشد سزاوار است و به همین دلیل است که زندان و شکنجه و کشتن و دار زدن و عزا داری را رویه متداول نظام کرده اند تا خمینی بود با کشتن هزاران جوان در جبهه های جنگ ضدمیهنی و تشییع مردگان جنگ و درگیر کردن مردم در غم و غصه این فرهنگ را ترویج می داد و خلیفه جانشین او هم به شکل دیگر همین فرهنگ دجالیت را پیش می برد و چه بسیار خانواده هایی که در ایران تحت ستم هنوز از زیر بار از دست دادن عزیزانشان چه در جبهه های جنگ و چه هزاران جوان تحت عناوین فروش موادمخدر و اعتیاد چه در قتل های زنجیره ای چه در سرکوب ملیت ها و اقلیت های مذهبی و از همه مهمتر قتل عام زندانیان سیاسی که داغ لعنت ابدی را برپیشانی نظام کثیف ارتجاع مهر کرد و همچنین جوانان قیام آفرین، بیرون نیامده اند و تا این حکومت هست هرگز این زخم بر قلب و ضمیر مردم این آب و خاک التیام نخواهد یافت. مردم و بخصوص جوانان دلیری که اراده کرده اند با رقص آزادی در میدان های مبارزه و قیام و خیزش های جسورانه ریشه این تبهکاران ضد فرهنگ و ضد مردم را بسوزانند. حال هرچه این مردگان زمانه بخواهند با انواع فشارها و تضییقات مردم را در اسارت تفکر پوسیده خود نگه دارند و هرروز محدودیت های بیشتری را بر مردم اعمال کنند انفجار خشم مردم را شدید تر خواهد کرد و این به دست همین مردان و زنانی که امروز از کوچکترین حق و حقوق خود محروم می شوند محقق خواهد شد.

از همین نویسنده:
بیداد فقر در حاکمیت سیاه ولایت فقیه
سرکوب خبرنگاران در حکومت استبدادی ولایت فقیه
طلاق زخمی عمیق برقلب زندگی مردم؛ طلاق و ریشه‌های آن
وزارت اطلاعات و یاوه گویی برای سفیدسازی چهره‌ای کثیف و بدنام

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.