برای یک ایران آزاد

اشرف ۳ در کانون سه قاره؛ مریم رجوی از «رمز پیروزی» می‌گوید

0

رمز پیروزی از نظر مریم رجوی، «پیکار متحد مردم ایران و اعتلای قیام با پیشگامی کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت است.» او این عبارات را در اشرف ۳ بیان کرد در حالی که ایرانیان از ۴۱ نقطه دیگر درسه قاره جهان به او می‌نگریستند.

چهل و دو نقطه از سه قاره‌ی جهان در یک ارتباط ویدئویی گردآمدند تا به سخنرانی مریم رجوی؛ رئيس جمهور برگزیده مقاومت ایران گوش کنند.

مریم رجوی که در حضور مقامات سابق و لاحقی از آمریکا، آلبانی، ایتالیا و کلمبیا سخن می‌گفت؛ اشرف ۳ به‌مثابه محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی را به‌عنوان نقطه سخنرانی‌اش برگزیده بود.

ایرانیانی که روز ۲۴ آذر خود را به این ارتباط ویدئویی وصل کرده بودند با جمعیت چندهزارنفره مجاهدین مواجه شدند که در شعارهایشان خواست تغییر در ایران را مورد تصریح قرار می‌داد.

در حالی که اعتراضات به پشتوانه کانون‌های شورشی در داخل کشور به پیش می‌رود و هر روز در گوشه‌ای از  ایران، شاهد برخاستن قشری در برابر خلافت اسلامی! هستیم، مریم رجوی «خواستار اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران شد.»

رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، سپس به ترجمه و توضیح مفهوم قاطعیت پرداخت. او با طرح خواسته‌هایی عینی و ضروری نشان دادکه چگونه می‌توان در برابر خلافت اسلامی! قاطعیت نشان داد:

۱.«سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و ماشین تبلیغات حکومتی باید در لیست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا و لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرند»

۲.«شریانهای مالی رژیم، یعنی راه تأمین مالی بیت‌ خامنه‌ای و سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس مسدود شوند»

۳.«پرونده جنایت‌های ادامه‌دار این رژیم علیه بشریت به شورای امنیت ملل ‌متحد ارجاع شود و خامنه‌ای و روحانی و دیگر سران رژیم در برابر عدالت قرار گیرند.»

در ادامه مریم رجوی «جوانان قیامگر و کانونهای شورشی» را مخاطب قرار داد وگفت: «امروز، موجودیت رژیم بیش از هر زمان دیگری تهدید می‌شود. جامعه ایران نیز بیش از هر زمان دیگری، آماده و جوشان است. اما برپایی ایران آزاد البته برعهده مردم ومقاومت است این اراده شماست که در رساندن اوضاع ملتهب کنونی تا نقطه سرنگونی دیکتاتوری‌آخوندها، نقش تعیین‌کننده دارد. رمز پیروزی، پیکار متحد مردم ایران و اعتلای قیام با پیشگامی کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت است.» [مجاهدین ۲۴ آذر ۹۷ ]

روز ۲۱ آذر، خامنه‌ای طی یک سخنرانی، ابتدا از اینکه مجاهدین هنوز خلافت اسلامی! را سرنگون نکرده‌اند، ابراز شادمانی کرد اما بلافاصله به پاسداران هشدارداد که آمریکا و مجاهدین «ممکن است جنجال را برای سال ۹۷ بکنند، نقشه را برای سال۹۸ بکشند». [آخرین وصیتخامنه‌ای؛ پاسداران آماده باشند، قیام ادامه دارد ]

حالا خامنه‌ای می‌تواند خوشحال باشد که این‌بار تحلیلش ممکن است درست از کار دربیاید.


پاسخ بدهید

Your email address will not be published.