برای یک ایران آزاد

روزشمار قیام ۹۶ – ۱۱دی

0

روزشمار قیام ۹۶ – ۱۱دی

روزشمار قیام ۹۶ – ۱۱دی-در پنجمین روز قیام سراسری رژیم ضد مردمی از ترس قیام مردم بیش از هزارتن را بازداشت کرده است مراجع بین المللی و حقوق بشر فراخوان …

دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶ پنجمین روز قیام سراسری رژیم آخوندی در بخش تا سرنگونی و مستاصل از مقابله با قیام سراسری مردم به دستگیری های کور روی آورده و در چهار روز اول قیام دست‌کم هزار تن را بازداشت کرده است.

مقاومت ایران به آمریکا اتحادیه اروپا شورای امنیت و مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر قرار می دهد تا در مقابل سرکوب وحشیانه تظاهرکنندگان بی‌دفاع بی عملی پیشه نکنند.

مردم قهدریجان اصفهان شعار می‌دادند آخوند باید گم بشه

در اثر شلیک گارد ضد شورش ۵ نفر به شهادت رسیدند.

یکی از شهیدان یک جوان ۱۵ ساله بود شهر در حالت حکومت نظامی قرار گرفته است.

در نقاط مرکزی تهران میدان انقلاب خیابان کارگر مردم در تجمعات پراکنده شعار مرگ بر دیکتاتور سرنگون سرنگون سر می‌دادند

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.