برای یک ایران آزاد

روزشمار قیام ۹۶ – ۱۲ دی

0

روزشمار قیام ۹۶ – ۱۲ دی

روزشمار قیام ۹۶ – ۱۲ دی-تهران تظاهرات از خیابان ستارخان به سمت فلکه دوم صادقیه خیابانهای منتهی به نبوت خیابان کارگر شمالی شروع شد در مقابل دانشگاه تهران …

سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ تظاهرات در تهران بعد از ظهر در خیابان ستارخان به سمت فلکه دوم صادقیه خیابان های منتهی به میدان نبوت خیابان کارگر شمالی شروع شد از ابتدای صبح در مقابل دانشگاه تهران و همچنین اطراف آن گارد ضد شورش نیروهای انتظامی ایستاده بودند نیروهای موتورسوار گارد ضد شورش برای ایجاد فضای رعب و وحشت رژه می‌رفتند. تجمعات پراکنده در خیابان جردن به خیابان جمهوری دیده می‌شد

مردم شعار نترسید نترسید ما همه باهم هستیم سر می دادند…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.