روزشمار ۱۷۲مین روز قیام؛ مادران به حمایت از دختران بر می‌خیزند!

خیزش مردم تهران با فریاد مرگ بر دیکتاتور. فریاد مادران

روز دوشنبه ۱۵ اسفند در حالی طی شد که ۱۷۲مین روز قیام سراسری مردم ایران علیه دیکتاتوری ولایت فقیه را پشت سر گذاشتیم. در این روز هم قیام و اعتراضات مردمی در دو سطح ادامه یافت. بخصوص مادران و زنان علیه حملات شیمیایی به دختران مدارس دست به اعتراض زدند.

مردم در شهرهای مختلف کشور نسبت به ادامه حملات جنایتکارانه به مدارس دخترانه دست به اعتراض زدند.

در روز دوشنه حمله شیمیایی به مدارس و خوابگاه دانشجویان ادامه یافت. تجمع‌های اعتراضی علیه این اقدام جنایتکارانه حکومت در شهرهای مختلف به‌پا بود و شب گذشته نیز مردم در شهرهای مختلف کشور با شعارهای شبانه این اقدام جنایتکارانه رژیم را محکوم کردند.

بیشتر بخوانید

معلمان آگاه ایران علیه حملات شیمیایی به دختران بپا خاستند!

برخی از اعتراضات مردمی در شبانه روز گذشته

مهاباد؛اعتراض شبانه مردم این شهر علیه حملات شیمیایی به دانش‌آموزان با روشن کردن آتش

مهاباد؛ تظاهرات شبانه مردم و بخصوص مادران در مهاباد با شعارهای مرگ بر دیکتاتور .

تهران شاهین شمالی؛ طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای

تهران؛ طنین فریادهای آهای آهای نشسته‌ها مسموم بعدی از شماست در شهرک اکباتان توسط مادران و خانواده‌های دانش آموزان

مادران در کنار دختران

بندرعباس؛ طنین شعارهای شبانه مرگ بر خامنه‌ای ضحاک در این شهر

تهران؛ فریادهای مرگ بر حکومت دخترکش بر فراز بامها در تهران توسط مادران و زنان

حرکت‌های اعتراضی مردم در روز دوشنبه درحالی ادامه یافت که خامنه ا‌ی در ۱۷۲مین روز قیام با موج جدیدی از خشونت تلاش دارد در یک پیشدستی آشکار به جامعه با حملات شیمیایی به مدارس و آسیب رساندن به دخترکان معصوم امکان استمرار بقای خود را فراهم سازد.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل