رژه دختران شورشی در تهران!

رژه دختران شورشی در تهران!

حالا دیگر واژه شورشی با رنگ و بوی دیگری وارد ادبیات سیاسی قیام مردم ایران شده‌است. ایران زمین این روزها در هر کوی و منطقه‌ای با پسران و دختران شورشی مواجه است که دست از جان شسته و بی‌باک، رزم مردم ایران به سوی آزادی را هدایت و رهبری می کنند. این پسران و دختران شورشی که دستگاه اطلاعات و سرکوب از انان تحت عنوان« لیدر اغتشاشات» نام می‌برد، از جنس همین مردم کوچه و بازار هستند با این تفاوت که انتخاب کردند تمام عیار قیمت مبارزه برای آزادی را بپردازند.

در تازه ترین گزارشی که از این شورشگران داشتیم آنان بر بالای یک پل هوایی در تهران فریادهای سرنگونی سر دادند.این دختران شورشی درحالی که به سبک رزمندگان آزادی پا می‌کوبیدند و رژه می رفتند شعارهای ضد حکومتی سر دادند.این شورشگران در تاریخ ۱۹ دیماه در تهران شعارهای ضد حکومتی سر دادند:

ذر همین زمینه

پاسخ به اعدام‌ها؛ جوانان دلیر مشهد فرمانداری شاندیز را به آتش کشیدند!

شعارهای دختران شورشی علیه اعدام و برای استمرار قیام

اين آخرين پيامه، اعدام كنی قيامه!
 فقر فساد گرونی، ميريم تا سرنگونی!
 مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی!
 امسال سال خونه، سيدعلی سرنگونه!
 مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر!
 نه سلطنت نه رهبری، دمكراسی برابریْ!
 طناب دار جلاد، بر گردن دماوند، هرگز اثر ندارد!
قسم به خون ياران ايستاده‌ايم تا پايان!

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل