برای یک ایران آزاد

رژیم آخوندی در تله و ضربه مهلک به کل دستگاه ولی فقیه

0

 رژیم آخوندی در تله ی گرفتار شده که انتظارش را نداشت . اقدامات تروریستی مانند انفجار نفتکشها و هدف قراردادن پهباد امریکایی در خلیج فارس و راه انداختن هیاهوی پیروزی ،  ره آودر تله‌ای بود که خود مسئول اول و آخر آن می‌باشد.

 اسماعیل محدث

دولت آمریکا در روز ۳ تیرماه خامنه‌ای، دفتر و بیت او و همهٔ افراد منصوب شده توسط او را که تمام اهرمهای کلیدی قدرت را به دست دارند در لیست سیاه قرار داد و تحریم کرد. این اقدام بی سابقه پس از قرار دادن سپاه در لیست تروریستی و خروج آمریکا از برجام، یک ضربهٔ مهلک به کل دستگاه رژیم آدمخوار آخوندی است. این ضربات بزرگ و پی در پی اوضاع اسفناک رژیم را بیش از پیش درهم می‌ریزند و سران آن را به جنون می‌کشاند.

حسن روحانی رئیس جمهور رژیم آخوندی روز چهارم تیرماه در جمع مدیران نظام سلامت گفت که «کار آمریکا تحریم نیست کار ضدبشری است، فعالیت‌هایی علیه حقوق بشر است و تمام ملت ایران را تحریم کرده است… عقلش را از دست داده و رهبری یک کشور را تحریم می‌کند برای اینکه آمریکا نیاید…کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است». این همه خرفتی و خیره سری در یک نفر، حتی اگر آخوند هم باشد، به راستی تعجب برانگیز است. صحبت از حقوق بشر و حقوق ملت ایران از طرف این آخوند بی رحم امنیتی آیا نشان از چیزی به غیر از جنون دارد؟

تأثیر این تحریم‌ها از آن جهت مؤثر است که بر اساس واقعیت اعمال شده‌اند؛ البته بخشی از واقعیت و نه همهٔ آن. دقیقاً به همین دلیل برای رژیم درماندهٔ آخوندی راهی برای بیرون رفتن از این اوضاع وجود ندارد و در واقع رژیم ولایت فقیه در تله، تله‌ای خود مسئول اول و آخر آن می‌باشد، گیر افتاده است.

خامنه‌ای از روز اول نشستن بر مسند قدرت، به خاطر اینکه حتی خودش هم می‌دانست ولی فقیه یک شبه می‌باشد، ذره ذره یک دستگاه قدرت جهنمی و موازی ساخت و پس از مدت کوتاهی همهٔ قدرت را به انحصار خود درآورد. خامنه‌ای بر طبق قانون اساسی غیردمکراتیک رژیم غیر متعارف آخوندی بر سه قوه مجریه، مقننه، قضاییه، انتصاب مدیران صدا و سیما و همهٔ ارگانهای مهم اقتصادی و تبلیغاتی و سرکوب نظام نه تنها نظارت دارد، بلکه هیچ امری بدون اجازهٔ او انجام نمی‌گیرد. بازوهای اجرائی و اقتصادی و نظامی عملاً تمامی قدرت را در اختیار گرفته‌اند و کشور و مردم ایران را به خاک سیاه نشانده‌اند. مسعود رجوی در پیام شماره ۱۳ اموال خامنه‌ای را که طبق اظهارات روحانی «تنها یک حسینیه و یک خانه ساده است»، مشروح بیان داشته و ابعاد این دستگاه جهنمی و فاسد را به روشنی برشمرده است. آخوند روحانی دو روز پس از تحریم شخص خامنه‌ای، در جلسه هیئت دولت گفت که «دستگاه سیاسی آمریکا با تحریم‌های اخیر ثابت کرد که مسائل دینی را نمی‌تواند درک کند و فهم آن را ندارد». باید به این آخوند وقیح گفت که اگر دین این است و رهبر دینی آن به راستی فهمش نه تنها برای امریکائی ها بلکه برای هر کسی که ذره‌ای عقل و شعور داشته باشد دشوار است.

اما واقعیت این است که رژیم غیرمتعارف آخوندی را باید یک سوء تفاهم بزرگ تاریخی در کشور بزرگ ایران تلقی کرد. حتی احساسات مذهبی مردم ایران در آستانهٔ انقلاب ضدسلطنتی سنخیت چندانی با این جماعت مرتجع و فاسد ندارد. رژیم آخوندی با کمک بی شائبه دولتهای غربی بر سرکارآمد و با سیاست مماشات دولتهای غربی بر سرکار ماند. هرگاه این کمک‌های غیبی به این رژیم جنایتکار متوقف بشود، آنگاه مردم مبارز ایران و مقاومت سازمانیافتهٔ آن از پس برانداختنش برخواهند آمد. حرکات اعتراضی و اعتصابات در ایران و فعالیتهای روزافزون کانون‌های شورشی و تظاهرات بزرگ ایرانیان در بروکسل و واشنگتن و تظاهرات دیگر در برلین و لندن و بسیاری از شهرهای دیگر نشان از آن دارد که عمر رژیم آخوندی به سر آمده است. مردم ایران این رژیم را نمی‌خواهند و از طرف دیگر یک آلترناتیو دمکراتیک و ریشه دار آماده است تا پس از سرنگونی نظام جهنمی آخوندی کشور را در دورهٔ گذار و تا برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان اداره کند. از میان برداشتن رژیم آخوندی یک ضرورت بین المللی و منطقه‌ای و یک ضرورت مبرم ملی است. این ضرورت تاریخی اساس تشکیل شورای ملی مقاومت است که در ۳۰ تیر سال ۱۳۶۰ در تهران توسط مسعود اعلام شد و خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت برای دورهٔ گذار، با پالاتفرم ده ماده‌ای خود ضامن امین اجرای آن هستند.

از همین نویسنده:

آینده‌ی تاریک رژیم آخوندی؛ آینده‌ی روشن مردم ایران

گنجاندن سپاه در لیست تروریستی قدم اول در مسیر سیاست صحیح

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.