برای یک ایران آزاد

رژیم ایران در گرداب بحرانها سرکوب را افزایش می دهد

0

رژیم ایران در گرداب بحرانها سرکوب را افزایش می دهد
با توجه به وضعیت سیاسی-اجتماعی ایران و حاکمان آن با ترس از یک وضعیت بسیار انفجاری در داخل و خارج از کشور، این واقعیت مشهود است که روزهای پایانی آنها به شماره افتاده است. این واقعیتی است که این رژیم وحشی را مجبور به تصمیم گیری های بد و گیج کننده برای هر مسئله ای میکند، زیرا در گرداب بحران های مختلف است.

سایتها و رسانه های« نیوز بلیز» استرالیا، « لایو جورنال» آمریکا، « فری ریپابلیک » آمریکا،  « فارا نیوز» استرالیا اقدام به درج مطالبی تحت عنوان رژیم غرق در بحران و سرکوب-نقش کانون های شورشی کرده اند.

سایت« نیوز بلیز» استرالیا نوشت: یک تظاهرات بزرگ دانشجویان فقط چند روز پس آن برگزار شده که رژیم اعلام کرد،  یک نیروی پلیس جدید برای مقابله با مخالفت و بیان سیاسی به راه می اندازد. اعتراضی شدید در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، بین دانشجویان دانشگاه تهران که برای اعتراض به اجباری بودن حجاب، که بر دانشجویان و زنان ایرانی تحمیل شد، جمع شده بودند.

همچنین رسانه « لایو جورنال» آمریکا به این موضوع پرداخته:… گزارش ها حاکی از آن است که اعتراضات علیه کمپین “حجاب و عفاف” که توسط گروه های وفادار به رژیم به مناسبت ماه رمضان آغاز شده است، شروع گردید…

سایت« فری ریپابلیک » آمریکانوشت:…چهارشنبه گذشته، حسین اشتری، رئیس پلیس رژیم، راه اندازی گشت رضویون را اعلام کرد. این نیروی گشتی تشکیل شده از گشت های بسیجی که پس از قیام عمومی که در اوایل سال ۲۰۱۸ بوقوع پیوست، تشکیل شد. نیروهای بسیج به طور منظم ایستگاه های بازرسی را در مناطقی که تظاهرات بیشتری در آنها برگزار شده بود، راه اندازی شده تا به آزار و اذیت مخالفین مشکوک (یعنی حامیان مجاهدین خلق)، بپردازند…

سایت « فارا نیوز» استرالیا نوشته است:…کانون های شورشی (واحدهای مقاومت) ارتباطات خوبی با مردم معترض و عادی در ایران دارند. آنها پراتیک های خود را در شهرهای مختلف سراسر کشور گسترش داده اند… با این حال، این امر از طرف مسئولیت های دیگران در دنیا را منتفی نمی کند. جامعه بین المللی توسط رژیم ایران تهدید می شود و نباید در حالیکه جنایات وحشتناک و وحشیانه حقوق بشر را مرتکب شده است، مجبور نشود…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.