زاهدان؛ تظاهرات هزاران تن از مردم با شعار مرگ بر خامنه ای

زاهدان؛ تظاهرات هزاران تن از مردم با شعار مرگ بر خامنه ای

هزاران تن در خیابان‌های زاهدان فریاد مرگ بر سپاهی سر دادند

امروز جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ همزمان با ۱۹۰مین روز قیام سراسری مردم  ایران علیه حکومت خامنه ای،  مردم زاهدان بار دیگر به خیابان آمدند و علیه آخوندهای حاکم دست به تظاهرات زدند.

 هزاران تن از مردم زاهدان در ۲۵مین هفته بعد از کشتار جمعه خونین در ۸ مهر ۱۴۰۱  باردیگر به خیابان آمدند و با شعارهای ضدحکومتی خشم و انزجارشان را از حکومت ظالمان وسپاهیان اعلام کردند

هزاران تظاهرکننده فریاد می‌زنند: سلطنت ولایت یکصد سال جنایت، توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت، برادر شهیدم خونتو پس می‌گیرم، مرگ بر سپاهی و مرگ بر بسیجی، این آخرین پیامه هدف کل نظامه

می میریم می میریم ذلت نمی پذیریم

در همین زمینه

روزشمار ۱۸۳مین روز قیام؛ زاهدان قاتل فرزندانش را فراموش نکرد!

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

مردم زاهدان بعد از برگزاری نماز جمعه این شهر این بار نیز با شعارهای رادیکال مرگ بر خامنه‌ای،خامنه ای قاتله ولایتش باطله، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر به خیابان آمدند و با شهیدان شان پیمان  بستند که حتی ذره‌ای از از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد.

زاهدان کانون قیام ایران

مردم این شهر و شهرهای بلوچستان با وجود گذشت ۷ ماه از قیام سراسری مردم ایران هرگز راضی نشده‌اند که دست از تظاهرات و اعتراض خود بردارند. آنان با وجود تهدیدات و دستگیری‌های گسترده، هر هفته به خیابان آمدند و شعارهای ضدحکومتی سر دادند. استمرار قیام مردم زاهدان راه را بر روی همه راه حلهای سازشکارانه بست و مانع از آن شد که رژیم و سپاه پاسداران بتواند بر بر رهبران آنان فشار وارد سازند تا به معامله تن بدهند.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل