برای یک ایران آزاد

زنان سرپرست و زندگی دردناک آنها در نظام ولایت فقیه

0

زنان سرپرست خانواده در سیستان و بلوچستان از زندگی پر رنجی برخوردار هستند. از آنها کمترین پشتیبانی صورت نمی‌گیرد این در حالی‌ست که خلافت اسلامی! برای هرچیز دیگر که به بقایش کمک کند خرج می‌کند.

فریبرز شادان

وضعیت خانواده هایی که زنان، سرپرستی آنها را می‌کنند فاجعه ای دیگر، محصول حکومت ولایت فقیه هست. زندگی نگران کننده آنها داغ ننگی است برپیشانی این رژیم چپاولگر، به نحوی که رسانه های حکومتی این وضعیت دردناک را منعکس می کنند اما با دجالگری خاص نظام تلاش می‌کنند تا علت اصلی این وضعیت اجتماعی را که بانی و باعث آن رژیم ولایت فقیه است را پوشانده و یا به عوامل دیگر نسبت بدهند.
«در مرز سیستان و بلوچستان، زنان بی سرپرستی وجود دارند که برای نان شب محتاج هستند و هزینه های تحصیل فرزندان خود را به راحتی نمی توانند پرداخت کنند.»
«بیشترین زنان سرپرست خانوار در سیستان و بلوچستان است، به طوری که ۱۸ درصد خانوارها را شامل می شود یعنی از هر ۵ خانوار یک خانوار را زنان سرپرستی می‌کنند.»
نزدیک به چهل سال از حکومت ولایت فقیه می‌گذرد. اما زندگی مردم ایران، زیر فشار خردکننده فقر، درحال خردشدن ست و در این نظام مقدس! که حاکم بر این سرزمین ثروتمند است، چیزی نصیب مردم ایران نمی شود و هیچ کدام از سردمداران حکومتی هم حاضر به پاسخگویی درمقابل این وضعیت اسفبار جامعه نیستند، از خامنه ای تا همه‌ی کارگزارانش که تمام امور اقتصادی را در کنترل خود دارند و به چپاول و دزدی شبانه روزی ،مشغول هستند. اما به دلیل بازتاب های وسیع اجتماعی امکان مخفی کردن اوضاع را ندارند و تلاش می کنند با فریب رسانه ای که فرهنگ این نظام است این مشکلات را به عوامل دیگری ربط دهند. درحالیکه همه‌ی مردم ایران اشراف دارند که ریشه تمام مشکلات درحکومتی است که متعلق به این مردم نیست و با زور سرنیزه و سرکوب و کشتار به حیات ننگین خود ادامه می دهد.
این زنان محروم خانواده هایی را سرپرستی می کنند که فرزندانشان هیچ کدام شناسنامه ندارند و رژیم آخوندی هم به دلیل ماهیت ضدانسانی اش تلاشی دراین زمینه نمی کند چرا که باید به دنبال آن به این خانواده ها خدمات برساند و تحت پوشش خود قرار بدهد اما چون صدای این خانواده ها به جایی نمی رسد به راحتی و سهولت تمام حق و حقوق شان چپاول می شود.
در حالیکه این خانواده ها به اعتراف رسانه های حکومتی وضعیت نگران کننده ای دارند و باید تحت پوشش و خدمات رسانی قرار بگیرند اما امکان رسیدگی توسط این حکومت محال بوده و هست.
«عدم اخذ شناسنامه برای فرزندان و همچنین عدم ثبت ازدواج به صورت قانونی باعث شده است تا زنان ایرانی از کمترین خدمات نظام همچون دریافت یارانه، خدمات پزشکی و درمانی و … بهره ببرند».
جالب اینکه این سایت حکومتی برای مخدوش کردن وضعیت زنان سرپرست خانوار و سختی هایی که از بابت فقر متوجه آنهاست موضوع را به انحراف کشانده و با یک طلب کاری سخیف بجای اینکه عظمای ولایت را مورد سوال قرار بدهد زنان آزاده ایران را شلاق کش می کند که چرا شما دنبال رفتن به ورزشگاه هستید درحالیکه زنان سرپرست خانوار در مرزهای ایران چنین زندگی اسفباری دارند.
دراین رابطه این دکان فریب پراکنی نظام برای رفع و رجوع از یک کارشناس هم درخواست اظهار نظر کرده ولی او هم، بند شیادی این ولایت مداران را به آب داده و بخشی از واقعیت را که محصول حکومت ولایت فقیه هست به اینگونه تشریح می‌کند:
«پس از سال ۶۸ فقط طی ده سال اخیر ۸۶ درصد جمعیت زنان سرپرست خانوار افزایش داشته است که بیش از نیمی از آنها تنها زندگی می کنند این رشد شتابان و فزاینده زنان سرپرست خانوار تا کنون بیش از سه میلیون خانوار را در بر می گیرد. عدم امکان داشتن زندگی اجتماعی، عدم امکان زندگی در خانواده و عدم حمایت عاطفی و اقتصادی به عنوان شکست در آزادی زنان می توان عنوان کرد».[اوشیدا ۲۳ آبان ۹۷]
این واقعیت زندگی این خانواده ها از زبان یک کارشناس نظام هست که البته به شیوه همیشگی این آمار واقعی نیست. درجای دیگری اینگونه وضعیت این خانواده ها را توضیح می‌دهدکه از هرپنج خانوار یک خانواده بی سرپرست است و مطابق آماری که این کارشناس نظام می دهد ۱۸ درصد خانواده های بی سرپرست درسیستان و بلوچستان هستند، استانی که بالاترین رقم محرومیت را دارد و تابحال هیچ اقدام جدی برای رفع محرومیت از جانب این حکومت صورت نگرفته است؛ در حالی‌که حکومت برای پیش بردن فرهنگ ارتجاعی ولایت فقیه از هیچ تلاش و صرف هزینه های هنگفت دریغ نمی کند، مانند اعزام دانش آموزان به جبهه های جنگ ضدمیهنی و نشان دادن گورها و محل تنورهایی که چگونه خمینی در زمان حکومتش جوانان ایرانی را هزارهزار سوزاند و لعنت مردم و تاریخ ایران را نثارش کرد.
« اعزام ۱۶۰ دانش آموز دختر به اردوی راهیان نور» [اوشیدا ۶ آذر ۹۷]
حال چرا این دختران دانش آموزرا برای دیدن محل درخون تپیدن جوانان کشور برده اند، نمایش دجالگرانه ای هست که خلیفه ارتجاع برای مقاصد کثیف خودش راه انداخته درحالیکه درکشورهای پیشرفته دربرنامه های دانش آموزان گردش علمی و اردوگاه های آموزشی گذاشته می شود. اما خلیفه بیشتر دنبال ترویج فرهنگ مرگ و ماتم است والا برای اهداف ضدمردمی این میزان هزینه را از جیب مردم ایران خرج نمی‌کرد و به بهای فروریختن شالوده خانواده های محروم ایرانی و بطورخاص مردم محروم استان های مرزی ولی آنچه واقعیت های جامعه ایران نشان می دهد، بقایی برای این رژیم سرتاپا فرو رفته در بحران نیست و آتش خشم توده ها که هرروز شعله ور تر می‌شود کل نظام ولایت فقیه را به خاکستر تبدیل خواهد کرد.

از همین نویسنده:
وزارت اطلاعات و یاوه گویی برای سفیدسازی چهره‌ای کثیف و بدنام
طلاق زخمی عمیق برقلب زندگی مردم؛ طلاق و ریشه‌های آن
سرکوب خبرنگاران در حکومت استبدادی ولایت فقیه
بیداد فقر در حاکمیت سیاه ولایت فقیه

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.