برای یک ایران آزاد

زندانیان سیاسی اهل سنت در دومین سالگرد اعدام ۲۵ تن از زندانیان اهل سنت  بیانیه‌ای منتشر کردند.

0

زندانیان سیاسی اهل سنت در دومین سالگرد اعدام ۲۵ تن از زندانیان اهل سنت  بیانیه‌ای منتشر کردند.
زندانیان سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت کرج؛ طی بیانیه ای یاد ۲۵ تن از همرزمان خویش

را که روز ۱۲ مرداد سال ۱۳۹۵ اعدام شدند؛ را گرامی داشتند.

در بیانیه زندانیان سیاسی اهل سنت آمده است:

«دو سال قبل در چنین روزی یعنی ۱۲ مرداد سال ۱۳۹۵ جنایتکاران رژیم آخوندی ۲۵ جوان

پاک و معصوم اهل سنت را که کرد زبان بودند و تنها جرمشان مبارزه برای آزادی و نه به اعدام

نه به ظلم نه به دیکتاتور و ‌استبداد بود را به صلیب کشیدند.

در یک روز تراژیک اما در پوشش یک روز عادی در حالی که اکثر زندانیان در روزه سنت بودند

و گوشت قربانی برای خودشان تدارک دیده بودند که بعد از سالها طعمی از آب گوشت را

مزه کنند؛ با جمع شدن در سر یک سفره در کنار هم در شروع افطار؛ ناگهان نیروهای گارد

و ضد شورش به بهانه انتقال داخل سالن ریختند و تک به تک آنها را به بیرون از سالن بردند.

آنها را دست بند و پابند و چشم بند زدند و دهانشان را هم با چسپ بستند  و همه را در

کریدور اصلی طبقه پایین به صف کردند. آنها را با زبان روزه به سوئیتهای انتظار مرگ

و اعدام بردند بدون اینکه اجازه نوشیدن یک جرعه آب را به آنها بدهند. ساعتی قبل از اجرای حکم

آنها را در حالیکه دهان و دست و ‌پا و چشمانشان بسته بود با باتوم و میله های آهنی مورد

ضرب و شتم شدید قرار دادند تا اینکه تمام استخوانهای آنها درهم شکست و بدنشان سیاه

وکبود شد. خانواده های آنها هنگام دیدن پیکرهای فرزندانشان؛ این وضعیت را به چشم خود

دیده بودند.

ما جمعی از زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج در سالروز و

یادبود اعدام جوانان رشید اهل سنت این جنایت را محکوم می‌کنیم. اعدامی که در خفا و

سکوتی مطلق بدون اینکه حتی فرصت آخرین ملاقات با خانواده هایشان به آنها داده شود

انجام شد و از همه شرم آورتر این که تعداد زیادی از آنها حتی طبق قوانین فرعونیشان

حکم‌اعدامشان نقض و با اعاده دادرسیشان موافقت شده بود.

ما زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت از تمامی ملت شریف و مبارز ایران، آزادیخوهان،

زندانیان سیاسی، سازمانها و ‌نهادهای حقوقی، اهل قلم، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی

و اصحاب رسانه میخواهیم که این جنایت و ‌تمامی جنایات حکومت دژخیم ایران در حق

زندانیان سیاسی را محکوم کرده و نقض اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی و نه به زندان نه به

اعدام را مطالبه کنند و برای رسیدن به آزادی و ایرانی آزاد یک صف و یک دل و‌ یک صدا

همدیگر را یاری کنیم.»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.