برای یک ایران آزاد

زندانی سیاسی حمید رضا امینی در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت  محاکمه شد 

0

زندانی سیاسی حمید رضا امینی در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت  محاکمه شد
روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت «دادگاه» زندانی سیاسی حمیدرضا امینی در دادگاه ۱۰۵۷ کارکنان دولت برگزار شد.

در جلسه «دادگاه»، حمیدرضا امینی مطالبات خود را عنوان کرد و  وکیل وی نیز به دفاع از زندانی پرداخت.

حکومت برای این زندانی سیاسی در سه «دادگاه»  پرونده درست کرده است.

یک قسمت برای «دادگاه» ویژه کارکنان دولت

قسمت دوم برای «شعبه یک کیفری دادگستری معروف به دادگاه ۵ قاضی»

و قسمت سوم به «شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی مقیسه»

پرونده سازی و ایجاد پرونده های مختلف برای زندانیان سیاسی و   مطول کردن خودسرانه پروسه «دادرسی» از روشهای دستگاه «قضاییه» حکومت جهت افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنهاست.

درپایان جلسه «دادگاه» اعلام شد که  حکم  حمید رضا  امینی به صورت اینترنتی تا چند روز آینده به وکیل وی ابلاغ خواهد شد.

یکی از «اتهامات» نسبت داده شده به حمیدرضا امینی فعالیت در تلگرام، «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» بوده است.

علیرغم درخواست وکیل، به همسر و دو فرزند حمیدرضا امینی اجازه حضور در جلسه دادگاه داده نشد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.