برای یک ایران آزاد

زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل در شرایط وخیمی به سر می‌برند

0

زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل در شرایط وخیمی به سر می‌برند
زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل با تبعیض و فشارهای بسیار زیاد در این زندان مواجه هستند.

مامورین زندان رفتارهای ضدانسانی و تبعیض آمیز با زندانیان سیاسی دارند.

 بنا به گزارش‌های رسیده به ایران آزادی، بند ۷ این زندان شبیه قرنطینه و انباری است.

 اتاق ۴ در ۴ ؛ هواخوری ۹ در ۹ متری که سقف آن با توری فلزی پوشیده شده است.

عوامل زندان با زدن حصار توری از بالا؛ بند ۷ را شبیه به قفس کرده‌اند.

سوراخهای این حصار مربع‌های ۴ سانتی بوده و کل محوطه بند را فرا گرفته است.

هدف از این کار محدود کردن و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی است.

بالای سر حیاط یک برجک دیدبانی بسیار بلند و وسیع به ارتفاع ۱۲ متر ساخته شده که در شش متری ارتفاع برجک دیدبانی قرار دارد.

 برجک استوانه ای شکل بقدری وسیع است که مانع رسیدن نور آفتاب به زندانیان در حیاط شده و نور خورشید که مورد نیاز زندانیان است به آنها نمی رسد.

نور خورشید از ساعت ۲ بعدازظهر به قسمتهای کوچکی از حیاط می رسد.

در پاییز و زمستان که بارش باران و برف است؛ زندانیان از نور محروم هستند.

هنگامی که برف می بارد این توری مثل یک پوشش، کل هواخوری و محوطه بند را می پوشاند و مانع دیدن آسمان می شود.

این قفس توری برای بند ۸ که بعنوان قرنطینه زندان استفاده می شود نیز کشیده شده است.

عوامل زندان دو برابر تعداد زندانیان سیاسی که شش نفر هستند؛ زندانیانی با جرائم سرقت؛ قتل و تجاوز را در این بند قرار داده‌اند و در مواردی با تحریک آنها موجبات آزار و اذیت زندانیان سیاسی را فراهم می آورند.

به زندانیان سیاسی بند ۷ این زندان، فقط روزانه ۱۰ دقیقه اجازه تماس تلفنی داده می شود. اما همین تماس ۱۰ دقیقه‌ای نیز به بهانه های مختلف قطع می شود.

زندانیان سیاسی این زندان همه تبعیدی بوده و خانواده های آنها می بایست هزاران کیلومتر مسافت طی کنند تا اجازه ۲۰ دقیقه ملاقات آنهم در حضور مأموران زندان را کسب کنند.

وضعیت بهداری در این زندان اسفبار و فاقد حداقل های درمانی و پزشکی است.

خانواده‌های زندانیان سیاسی در مراجعه به ارگانهای «قضایی» برای پیگیری وضعیت فرزندانشان؛ با تهدید به بازداشت روبرو می شوند.

در مواردی حتی پیگیری برای مرخصی؛ واکنش تهدید آمیز ارگانهای «قضایی و اطلاعاتی» را همراه داشته است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.