ساخت تندیس خامنه ای به عنوان بت دوران پیش از مرگش

ساخت تندیس خامنه ای به عنوان بت دوران پیش از مرگش

آیا خامنه ای قرار است بت جدید عقب ماندگی باشد؟

توتم پرستی نظامی از باورهاست که به نوعی ارتباط معنوی و خویشاوندی بین گروهی از انسان ها با یک موجود فیزیکی دیگر اغلب حیوان و در مواردی گیاه یا شیء موسوم به توتم اعتقاد دارد.

این توضیح اولیه را برای این دادم که بدانیم با چه پدیده ای روبرو هستیم. در دوران‌های مختلف همیشه قدرت حاکم برای تسلط بر مردم و چپاول و غارت هرچه بیشتر از یکطرف و سرکوب نیروهای آزادیخواه و مخالف از طرف دیگر به پدیده توتم پرستی یا همان بت پرستی میدان داده و کسانی به عنوان مبلغ مذهبی به این کار اشتغال داشته اند که همیشه هم این افراد در لایه اولیه حکومت حضور داشتند مثل همین الان که در حکومت دیکتاتوری خامنه ای شاهد آن هستیم که چطور آخوندهای حکومتی و بقیه مزدوران و چاکران ولایت فقیه در لایه اول حکومت بالاترین دزدی ها و درآمدها از خون ملت ایران را به جیب می زنند.

جمع آوری دائره المعارف حرف‌های خامنه ای

نکته ای که نظرم را جلب کرد مطلب زیر از وزیر ارشاد دولت آخوند رئیسی است. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد گفته: با جمعی از دوستان در سال های قبل تلاش کردیم که مفاهیم ابداعی رهبر معظم انقلاب (توتم دوران) را جمع آوری و دائره المعارفی از مفاهیمی که ایشان برای اولین بار ابداع کرده اند تهیه کنیم!!!

به نظر من نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اوضاع این حکومت باید خیلی خراب شده باشد که به چنین نقطه ای رسیده باشد چرا که هیچ احمقی حاضر به چنین کاری نمی شود مگر اینکه هیچ راه کار دیگری برایش نمانده باشد.

علت اصلی که سینه چاکان و مخلصان دربار خامنه ای را به این نقطه رسانده است میزان تنفر عمومی نسبت به شخص خامنه ای است که بی سابقه است. تقریبا کسی وجود ندارد که وقتی از مشکلات صحبت می کند فحشی نثار خامنه ای به عنوان مسبب اصلی همه مشکلات نکند. آنقدر این موضوعات زیاد است که حتی نام بردن از تعدادی از آنها در حوصله این مطلب نمی گنجد.

ولی موضوعی که نباید از نظر دور داشت این است که وقتی حکومتی که از زبان تمام خودی های درون حکومت به روزهای پایانی خودش رسیده و همه از بالا تا پایین حکومت در مورد انفجار قریب الوقوع خشم خلق و سرنگونی هشدار می دهند اقدام به چنین کارهایی میکند در واقع پیامی روشن به مردم و نیروهای آزادیخواه و ارتش گرسنگان می فرستد که تنها راه نجات هم شکستن بت دوران است.

عاقبت توتم سازی به کجا خواهد رسید؟

شاید تا چندی قبل یا حتی در دولت گذشته خامنه ای موفق شده بود با انداختن تقصیرها به گردن این مسئول یا آن مدیر کمی چهره کریه خودش را بزک کند ولی با آوردن رئیسی و عده ای مأموران و مزدوران در راس امور در واقع خودش را نوک پیکان همه مشکلات کرده است.

خامنه ای در ادامه مسیر همه دیکتاتورهای تاریخ در سراشیبی افتاده که خودش هم دیگر امکان جلوگیری از ادامه مسیر را ندارد. همین چاکران سینه چاک و مزدوران حکومتی حتی برای خمینی هم بعد از مرگش شروع به جمع آوری آثار برای سفیدسازی چهره عقب افتاده و حرف ها و مواضع ضد انسانی اش کردند ولی در مورد خامنه ای و شرایط فعلی کار به جایی رسیده که دیگر فرصتی باقی نمانده و باید آخرین تلاش هایشان را همین الان بکنند چرا که ظاهرا حتی خودشان هم به این نتیجه رسیده اند که اگر کاری صورت ندهند نظام ولایت فقیه دورانی پس از خامنه ای نخواهد داشت.

پس به وزیر ارشاد و همه سازندگان بت خامنه ای می گویم به کارتان ادامه دهید و از الگوی این جسم ناقص بتی نتراشیده و نخراشیده بسازید تا نماد عینی مصیبت ها را بهتر به مردم نشان دهید و بزودی شاهد شکستن این بت بدست مردم به جان آمده خواهیم بود.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل