برای یک ایران آزاد

سرخی چهارشنبه‌ سوری امسال؛ خشم مردم به پا خاسته در کانون های شورشی

0

سرخی چهارشنبه سوری، برخاسته از چهره‌های برافروخته‌ی مردمی است که تکرار می‌کنند: آتش جواب آتش

اسماعیل محدث

بسیار بعید می دانم که در تاریخ سرزمین کهن ایران سرمائی کشنده تر از سرمای ولایت فقیه سابقه داشته باشد. کسانیکه با کشت و زرع سر و کار دارند خوب می دانند که سرما و یخبندان زمستان چقدر برای زمینشان مفید و لازم است، چرا که این سرماست که آفتهای موذی را از بین می برد و زمین را در فصل پایان سرما، برای پذیرش بذر آماده می کند. اما برودت نظام منجمد آخوندی از جنس دیگری است؛ به جای از میان برداشتن آفات، خود به موذی ترین آفت تبدیل شد و به جان شکوفه های آزادی افتاد و پس از زمستان سخت و طولانی رژیم پهلوی، جوانه ها و برگها و گلبرگهای بهار آزادی را خشکاند و سوزاند. چرا که پس از زمستان سرد دیکتاتوری سلطنتی، زمستان بدترِ ایدئولوژی یخ زده آخوندی از راه رسید، اگرچه، شاید، قرار نبود که برسد.
روشن کردن آتش، برای فراخواندن گرما، یعنی زندگی است، و برای نشان دادن خانه به فروهر است که همان همزاد و جوهر زندگی، می‌باشد. شعله ور کردن آتش، پاره کردن شبِ اختناق است. بی جهت نیست که در سالهای سرد و سیاه حکومت آدمخوار آخوندی، ایرانیان، به خصوص جوانان، به این جشن سنتی جان تازه ای دادند و از آن ابزاری ساختند تا شبِ سیاه را ریشه کن کنند.
گاهی مترقی ترین سنتها در طول زمان از رونق می افتند، اگرچه به خاطر ریشه‌ی عمیقشان از بین نمی روند. با ظهور حکومت عقب افتاده‌ی آخوندی در ایران زمین، مردم بیشتر به اهمیت معنوی سنتهای ملی پی بردند. مراسم چهارشنبه سوری، شاید به خاطر حضور آتش سرکش است، که در سالهای حکومت آخوندی هر سال پرشکوه تر برگزار شده است. سردمداران رژیم آخوندی؛ مطهری و مکارم شیرازی، جوادی آملی، تا آخوندهای خرده پا، رسم چهارشنبه سوری را زشت و خرافه شمرده و کسانیکه آن را اجرا می کردند را احمق و بی عقل خوانده اند. از این جماعت خشک مغز بیش از این انتظاری نیست.
اما چهارشنبه سوری امسال، با آتش کانون های شورشی، شعله ور شدن آتشی است که مردم ایران زمین از دی‌ماه سال گذشته و با قیام همه گیر و ادامه دارشان روشن کرده اند. رژیم اسقاطی آخوندی در پیسی بی سابقه به وسط میدان پریده و از «مغایرت استفاده از مواد آتشزا با سنت چهارشنبه سوری» دم می زند و یا می‌گوید: «چهارشنبه سوری جشن پاسداشت دور هم بودن، اما از زمانی که مواد آتشزای خطرناک وارد این آئین شد، این سنت از اصالت خود فاصله گرفت». یا لولوخورخوره؛ رئیسی را برای ایجاد رعب و وحشت، و برای ایجاد انجماد در جامعه به میدان می فرستد. رژیم پا به گور از ترس شور آتش چهارشنبه سوری به دلسوزی برای نوزادان و زنان باردار، بیماران و سالمندان روی آورده که صدای ناشی از انفجار برایشان بد می باشد. اما وقتی توصیه و نصیحت های خنده آور آخوندی را به سمع عموم رساندند، یادشان می رود تا طبیعت وحشی و خونریزشان را پنهان کنند: «با کسانی که در سه شنبه آخر سال در میادین، تقاطع ها و خیابانها دست به اقدامات خارج از عرف بزنند به شدت برخورد می شود. خودروی این افراد تا پایان عید در پارکینگ پلیس می ماند و خودشان به دستگاه قضایی تحویل داده می شود»؛ از افاضات سرکرده‌ی پلیس رژیم در تهران. واقعیت آن است که رژیم شب پرست آخوندی از آتش می ترسد؛ رژیم بد ذات آخوندی از شادی و زندگی می ترسد.
چهارشنبه سوری امسال آتشی است که از زمان سرکار آمدن این رژیم ضد ایرانی هرگز خاموش نشده است و اینبار با شعله‌ی همه گیرش و با کانون های شورشی از جای جای خاک وطن، دوباره سر می‌کشد تا ریش و ریشه‌ی این فاسدترین و مرتجع ترین موجودات را بسوزاند. چهارشنبه سوری امسال با قیام سراسری، که سر خاموشی ندارد، رژیم فاسدی را می سوراند که به غیر از سرنگونی تام، چیز دیگری در تقدیرش نیست. جشن ملی چهارشنبه سوری امسال بدون شک، جشن آتش برای روشنایی و آزادی در ظلمت استبداد آخوندی است، و با قیام ایران زمین، اینبار بیش از همیشه شعله ور می شود. آتش امسال، آتش کانون های شورشی، آتش کاوه های آهنگر است که فروزان در هزار اشرف، به جان تمامیت رژیم افتاده که با شعله های خشم جوانان و زنان قهرمان آنرا سرانجام خاکستر خواهد کرد. چهارشنبه سوری امسال، به واقع جشن ملی آزاد کردن وطن از لوث دشمنان ایران زمین خواهد بود، و هر کوچه سنگری، هرخانه قلعه‌یی، و هر خیابان و هر کوی و برزن، میدانی برای کارزار آزادی خواهد بود. کانونهای شورشیِ جوانان انقلابی دیگر هیچ شانسی برای ضحاک عمامه دار باقی نخواهند گذاشت. آتش قیام در زیباترین وطن روشن شده است و تا پس گرفتن ایران، سرِ بازایستادن ندارد. به قول آخوند محمد خاتمی: مسأله فراتر از اصلاح طلبی و اصولگرایی، است. و ما برای اولین بار با این موجود خوش خط و خالِ بی خاصیت هم عقیده هستیم. ما از زبان سرکرده‌ی جلاد دستگاه قضاییه این رژیم جهنمی تایید گرفتیم که «امنیت در الویت است». این را ما خوب می دانیم و بهتر و از دیرباز می دانستیم؛ به همین خاطر بود که گفتیم: آتش جواب آتش!

در همین زمینه:
سکویی برای گسترش شورش و قیام در سال ۹۸؛ جشن ملی چهارشنبه‌سوری
گفتمان سازی برای سرکوب؛ چهارشنبه‌سوری برای حکومت خطرناک است و نه برای مردم

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.