برای یک ایران آزاد

سقوط آزاد؛ سرنوشت صادرات نفت نظام ایران پس از توقف معافیت‌ها

0

سرنوشت صادرات نفت نظام ایران، پش از آنکه معافیت‌ خریداران دیگر تمدید نشد، چیست؟ آیا نظام ایران می‌تواند همچنان به صادرات نفت ادامه دهد، یا شرایط به گونه دیگر پیش خواهد رفت و آنگونه که مقامات آمریکا وعده داده‌اند، صادرات نفت نظام ایران به صفر خواهد رسید.

در ماه نوامبر هنگامی که تحریم‌های نفتی علیه نظام ایران آغاز شد، آمریکا ۸ خریدار نفت را از معافیت ۶ ماه برخوردار کرد. این معافیت‌ها تا ابتدای می ۲۰۱۹ ادامه داشت اما توسط آمریکا دیگر تمدید نشد.
رویترز در گزارشی که با استناد به اطلاعات مربوط به نفتکش‌ها و گفته‌های چند منبع از داخل بازار جهانی نفت، منتشر کرده است، اعلام کرد، تا نیمه ماه می نفت صادر شده از ایران ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.
مقصد عمده نفت بارگیری شده کشورهایی آسیایی هستند، هرچند مشخص نیست که خریدار نهایی این نفت یا محلی که در آن انبار خواهد شد کیست و کجاست؟
با این وجود، منبعی به رویترز گفت که مقصد نهایی آنها به طور عمده هند و چین می‌باشند.
قابل توجه اینکه صادرات نفت نظام ایران تا نیمه ماه می نسبت به ماه آوریل کمتر از نصف شده است. همچنین در مقایسه‌ای با ماه آوریل ۲۰۱۸، نظام ایران بیش از یک‌پنجم از صادرات نفت خود را از دست داده است. در آن زمان صادرات نفت نظام ایران بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود و اکنون به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. [رویترز ۱۸ می ۲۰۱۹]
این همه البته در حالی‌ست که بپذیریم ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران صادر شده است، و این پانصدهزار بشکه توسط طرف‌هایی خریداری، و دلار آن به دست نظام ایران خواهد رسید.
پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا در ماه می ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، صادرات نفت نظام ایران سقوطی شتابان را در پیش گرفت و تا نقطه امروزی رسیده است. این همه برای ناظران مسائل ایران به مفهوم از دست رفتن منابع دلاری سپاه است.
واقعیت آن است که منابع اقتصادی ایران از جمله نفت تنها در اشغال سپاه قرار ندارند، بلکه این منابع تماما برای پشتیبانی از سپاه هزینه می‌شوند. به‌واقع ایران کشوری اشغال شده است که منابع مردم صرف اهداف یک گروه ترویستی می‌شود. برای نجات مردم ایران از دست سپاه باید منابع مالی سپاه را قطع کرد، و برای آنکه اقتصاد ایران در خدمت مردم ایران قرار بگیرد باید دست سپاه را از آن کوتاه کرد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.