سرکوبگران بروجرد را بشناسیم  

سرکوبگران بروجرد گرگ‌هایی در لباس میش

مخبران و خبرچین‌ها از جمله مخبران و خبرچین‌های بروجرد عناصر بسیار خطرناک‌تری از سرکوبگرانی هستند که فعالیت علنی دارند چون مردم در برخورد با آن‌ها مسائل امنیتی را رعایت میکنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید. ولی مخبران و  خبرچین‌هایی که با پوشش شغل‌های عادی در میان مردم هستند وبرای ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی فعالیت می کنند گرگهایی هستند در لباس میش که با شناسایی و لو دادن آنها باعث دستگیری و شکنجه و اعدام مردم و جوانان قیامی و انقلابی میشوند

لذا این مزدوران و سرکوبگران بسیار خطرناکتر هستند. در اینجا تعدادی از سرکوبگران و مزدوران بروجرد را که در  پوش شغل های عادی جاسوسی و خبر چینی می‌کنند را معرفی و افشا می کنیم.

رضا نقاش: عامل وزارت اطلاعات

این جنایتکار در باند جنایکار و فاسدی با رضوی رییس سابق وزارت اطلاعات بروجرد علیه جوانان انقلابی شهر اقدام میکند . 

یاسر پیرزادی: مدیر شرکتهای ماد بروجرد، مخبر اطلاعات

این مزدور با  مجید منعمی رئیس اطلاعات استانداری همکاری دارد و معترضین را شناسایی و لو می‌دهد. وی بر علیه مرغداران توطئه و تهدید می‌کند.

آدرس منزل: بروجرد، شهرک ایثار، خیابان شهرداری، فرشته پنجم پلاک ۹۷ 

تلفن همراه اول: ۰۹۱۶۳۶۲۱۲۲۰

تلفن همراه دوم: ۰۹۱۶۶۶۲۸۱۳۵

منصور شهبازی:  بسیجی پایگاه ۲۴ بعثت

در همین رابطه

سرکوبگران نجف آباد را بشناسیم

این مزدور بیش از  ۴۰سال درسرکوب مردم شرکت و نقش فعال داشته است.

تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۸۳۸۷۲

حاج مجید یاراحمدی:  مخبر اداره برق

این مزدور اقدام به شناسایی و معرفی مردم معترض به اطلاعات سپاه می کرد.

حسین کردی: عکاس، مسافرکش، مخبر اطلاعات

این مزدور ضمن عکاسی در پوش مسافر کشی به شناسایی و معرفی معترضین و جوانان  قیامی اقدام میکند.

آدرس : بروجرد، خیابان مدرس، عکاسی سایان

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل