سرکوبگران سبزوار را بشناسیم

سرکوبگران سبزوار را بشناسیم

سبزوار شهر شورش و قیام

خطه خراسان در طول تاریخ مبارزان و انقلابیون بسیاری را بخود دیده است. از سربداران نیشابور و سبزوار تا ابو مسلم خراسانی و تا امروز شهید قیام محمد بروغنی از روستای بروغن سبزوار. این شهدا و انقلابیون خط ممتدی را از تاریخچه خونبار و لی سترگ و انقلابی را درمقابل چشمان ما قرار میدهد. و حالا میرود تا همگام با قیام سراسری مردم ایران بر دجالیت و دین فروشی و استبداد حاکم بر وطن عزیزمان مهر پایان بزند و آن را به گور تاریخی خودش بسپارد.

در جبهه مقابل هم همیشه جنایتکاران و مزدورانی بوده‌اند که دست در سرکوب و ریختن خون انقلابیون و شورشگران داشته‌اند.در این نوشته ما قصد داریم چند تن از این مزدوران و سرکوبگران سبزوار را معرفی و آنها را افشا کنیم.

شیخ محمد دارینی؛

 قاضی دادگاه ۱۰۱کیفری

میر علم سیدی نیشابوری؛

 رئیس دادگستری سبزوار

این دو جنایتکار از عوامل صدور احکام ضد انسانی اعدام در بیدادگاه این شهر برای جوانان آزادیخواه هستند.

حسین شهرآئینی؛

  کارمند حراست دانشگاه حکیم سبزواری

این مزدور اقدام به شناسایی دانشجویان مبارز کرده و باعث  تعلیق و کمیته ای شدن آنها می شود.

آدرس منزل: شهرک سپاه بلوک ۵ یا ۶

در همین رابطه

سرکوبگران گوهردشت را بشناسیم

محسن امامی نیا؛

 بسیجی مخبر

این مزدور در شناسایی و دستگیری جوانان انقلابی شرکت فعال دارد. در گشت شبانه شرکت کرده و مغازه‌داران اعتصابی را تهدید میکند.

آدرس  مغازه: خیابان کاشفی، پاساژ ارم،  طبقه همکف، اسم مغازه مرکز حافظه

آدرس منزل: سبزوار، خیابان 7 تیر

رضا قاضی؛

  حراست اداره و فرهنگیان و دانش آموزان

این مزدور در شناسایی و دستگیری معلمان و دانش آموزان انقلابی شرکت فعال دارد.

رضا آیت؛

 فرمانده پایگاه بسیج

این مزدور در شناسایی و دستگیری مردم آزادیخواه و معترض شرکت فعال دارد.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

 

 

      

                                                                               

خروج از نسخه موبایل