سرکوبگران سنندج را بشناسیم   

جاش‌ها و خائنین به خلق کرد و مردم سنندج را بشناسیم

در نوشتار‌های قبلی تعدادی از سرکوبگران و مزدوران سپاهی و بسیجی و لباس شخصی‌های سنندج را معرفی و افشا کردیم. در ادامه تعداد دیگری از این مزدورا و جنایتکاران که در سرکوب و کشتار مردم سنندج شرکت دارند را به شما معرفی و افشا می‌‌کنیم. باشد که به‌زودی بدست مردم محاکمه و مجازات شوند.

بابک قطبی: رئیس سازمان علوم پزشکی و بیمارستان کوثر

این مزدور پرستاران و پزشکان شهر را تهدید می‌کرد در صورت کمک به مجروحان مجوز کلینیک و پروانه پزشکی آن‌ها را باطل خواهد کرد.

برهان مرادویسی:

‌ این پزشک مزدور پرسنل بیمارستان بعثت سنندج را تهدید میکرد، در صورت کمک به زخمی‌ها، به نهادهای امنیتی معرفی خواهند شد.

سالار رنگ آمیز:  از اوباشان اطلاعات سپاه  

این مزدور وحشی و فاسد با قمه و سلاح سرد به مردم آزادیخواه حمله میکرد.

او در سرکوب اعتراضات سالهای ۹۶ و ۹۸ و ۴۰۱ شرکت داشته است.

در همین زمینه

سرکوبگران اصفهان را بشناسیم

اسد ابراهیمی: کارمند شهرداری – جاش حکومتی

این مزدور در شناسایی و  سرکوب شرکت فعال داشت. شبها با اسپری شعارهای ضدحکومتی مردم را پاک میکرد.

آدرس منزل: سنندج، سه راه فاطمیه

تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۸۰۲۸۷۳

حسین بشطام: کادر اطلاعات سپاه

این مزدور لباس شخصی در شناسایی، دستگیری مردم آزادیخواه شرکت فعال دارد.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل