سرکوبگران شهریار تهران را بشناسیم – قسمت اول

باند جنایتکار حاجی بهرامی در شهریار تهران

در شهریار تهران باند جنایتکار حاجی بهرامی اقدام به شناسایی و سرکوبگر جوانان انقلابی و قیامی می‌کنند. این جنایتکاران آتش به‌اختیار خامنه‌ای در شهریار به هر رذالت و جنایتی برای مهار قیام و خیزش مردم و جوانان شورشگر می کنند. ما در این نوشتار اقدام به معرفی و افشا باند حاجی بهرامی جنایتکار و اعضا باندش می کنیم تا در روزی که دور نیست جوانان قیامی و شورشگر شهریار آنها را در مقابل جنایاتشان قرار بدهند و مورد حسابرسی قرار بدهند.

محمد آینه وند: بسیجی

این مزدور فاسد الاخلاق با زدن ماسک و با موتور  وارد جمعیت شده و اقدام به شناسایی و سرکوب معترضین می‌کند.

تلفن همراه: ۰۹۱۹۵۷۶۳۶۰۶

رضا قربانی: بسیجی،‌ تعمیرکار موتور

این مزدور با برادرش سعید موتورهای سنگین بسیج، سپاه، انتظامی و اطلاعات را  تعمیر می‌کند. و در سرکوب و دستگیری معترضین در اندیشه فاز۱ شرکت فعال دارند.  

در همین زمینه

سرکوبگران لردگان را بشناسیم

مهدی کریمی: بسیجی

این مزدور  پیک موتوری  باند است. در منطقه گشت میزند تا نیروهای سرکوبگر را جهت دستگیری و ضرب و شتم  معترضین بفرستند.

یوسف احمدی و علی احمدی:  بسیجی های مسجد امیرالمونین

این دو مزدور برادر سوار برموتور با اسلحه مردم را می‌زدند و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کردند.

ما را درتوئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل