سرکوبگران همدان را بشناسیم

سرکوبگران همدان چه کسانی هستند؟

در سه شماره قبل اقدام به معرفی و افشای تعدادی از سرکوبگران همدان کردیم. در این شماره به معرفی و افشای تعداد دیگری از مزدوران و جنایتکاران سرکوب قیام‌‌ها در این شهر می پردازیم .

این مزدوران در اعتراضات اخیر مردم  همدان در ۱۴۰۱در سرکوب مردم و جوانان معترض این شهر نقش فرماندهانه و فعال داشتند.

علی اصغرپارسا منش:  معاون عملیات سپاه

این مزدور نقش مستقیم در هدایت اقدامات سرکوب‌گرانه مزدوران پاسدار داشت.

تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۱۷۳۱۱۹

سرهنگ ابراهیم بختیاری:  از فرماندهان سپاه

این سرهنگ مزدور از سرکوبگران اصلی در این شهر  بود.

در همین زمینه

سرکوبگران منطقه ۱۹ تهران را بشناسیم

احد امیری:   عامل اطلاعاتی سپاه و مسئول اقشار سپاه انصارالحسین

این سرهنگ جنایکار در سرکوب و دستگیری نقش فعال داشت.

تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۱۱۴۶۰۴

سرهنگ دوم پاسدار عباس امیدیان:  

این سرهنگ جنایتکار به واسطه دزدی و فساد درکوهدشت، برای پوشاندن موارد فسادش به همدان منتقل شده است، وی بخاطر وحشی‌گری‌هایش در سرکوب مردم ارتقا‌ درجه گرفته است.

محمد حسین صادقی: لباس شخصی اطلاعات سپاه – جانشین پایگاه محمدی

تلفن همراه: ۰۹۱۸۲۰۰۳۵۶۳

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل