سرکوبگران کوچصفهان را بشناسیم

قیام‌های کوچصفهان را چه کسانی سرکوب می‌کنند

در قسمت اول سرکوبگران اقدام به معرفی و افشا سرکوبگران این محل کردیم در قسمت دوم اقدام به معرفی و افشا تعداد دیگری از این مزدوران و جنایتکاران می‌کنیم تا مردم و جوانان قیام بتوانند با شناختن آنها از خودشان دفاع و حفاظت کنند.

صابر کوچصفهانی: اطلاعات حوزه بسیج امام سجاد

این مزدور جوانان را  شبانه دستگیر و در بسیج برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه می‌کرد.

مرتضی سجودی مژدهی: پاسدار بسیج امام سجاد مخبر روستای مژده

این مزدور در شناسایی و دستگیری جوانان معترض رشت فعال است.

آدرس: رشت، روستای مژده 

استوار امیر منتظری: استوار کلانتری ۱۵ رشت 

این مزدور در گرگان با لباس شخصی اقدام به شناسایی معترضین می‌کرد و شبها با سایر مزدوران کلانتری اقدام به دستگیری می‌کرد.  

آدرس: رشت، روستای حشکوا، خیابان حسین صادقی جنب مسجد امام رضا

تلفن همراه: ۰۹۳۸۸۴۶۳۲۳۷

در همین زمینه

سرکوبگران شهریار تهران را بشناسیم

علی صفری: بسیجی پایگاه فلاح کدوسرا

این مزدور با کمک نیروی انتظامی و دیگر ارگانها  جوانان قیامی را دستگیر و مورد شکنجه قرار می‌داد

آدرس: رشت، روستای سده جاده معدن بعد از صاحب الزمان (برادرخواهران) 

محمد کاظم نورانی کوچصفهانی: آخوند بسیج امام سجاد

این مزدور فاسد در کوچصفهان و رشت مردم معترض را شناسایی و به سپاه گزارش می‌داد .

آدرس: رشت، کوچصفهان

ما را درتوئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل