برای یک ایران آزاد

سرکوب زنان آزاده یا اباحه گری؛ درباره سخنرانی هادی خامنه‌ای

0

سرکوب زنان آزاده؛ کسب و کار نظام ولایت فقیه است؛ به این ترتیب این نظام تمرکز سرکوب را بر نیمی از جامعه قرار می‌دهد تا همه جامعه را مسحور طلسم قدرت خود کند؛ طلسمی که از همان نقطه‌ی زنان شکسته خواهد شد.

فریبرز شادان

درفرهنگ آخوندی، اباحه گری به معنی روا داشتن ارتکاب محرمات و به زبان ساده یعنی عدم اعتقاد به قوانین زن ستیزانه اندیشه ارتجاعی ولایت فقیه می‌باشد. امروزه به اثبات رسیده است که تئوری پوسیده ولایت فقیه برای سرکوب، اقدام به نظریه پردازی های سخیف می‌کند. مانند همین بحث محرمات و بعد این نظریه را به عنوان اهرمی برای ستم و سرکوب بکار می‌گیرد که با هیچ کدام از قوانین تمدن پیشرفته امروزی، سنخیت ندارد. این طرز تفکر پوسیده بطور خاص برای به بندکشیدن زنان آزاده میهن اعمال می‌شود و بطورعام حقوق سایر آحاد جامعه را هم نقض می‌کند.
آخوند هادی خامنه ای در یکی از نمایشات آخوندی اقدام به سخنرانی در رابطه با نقش زنان جامعه پرداخت و شیادانه آنگونه لفاظی کرد که هیچ معلوم نیست که بالاخره مقصر اصلی درسرکوب و نادیده گرفتن حقوق زنان آزاده میهن کیست؟
هادی خامنه‌ای گفت: «بد طرح شدن نقش و مسئولیت زنان در تربیت فرزندان در جامعه به این شکل که آن را به منزله خانه نشینی و عدم ورود زنان به جامعه دانسته اند سبب شده که بسیاری از زنان از ازدواج و تولید مثل گریزان باشند و فکر کنند این کار زنان را به بردگی می کشاند» [ایسنا ۱۹بهمن ۹۷]
البته پوشیده نیست و حتی از میان همین حرف های مبهم این آخوند هم پیداست که نقش زنان از دید آخوندها، در چه پهنه ای می‌باشد و دیدگاه ارتجاعی اش را نسبت به نقش زنان آزاده میهن مان بارز می کند. از طرفی هم مدعی می‌شود که کم عمقی در مطالعه و فهم، علت اصلی نادیده گرفتن حقوق زنان می باشد. این آخوند خودش هم متوجه نیست که با این گنده گویی نمی‌تواند ماهیت اندیشه ارتجاعی اش را نسبت به تبعیض و ستم مضاعفی که در حق زنان آزاده مرتکب می‌شوند را پنهان کند و در ادامه حرف هایش این ماهیت را برملا می‌کند؛ «بر اساس احساس نیاز با توجه به اولویت ها است که باعث می شود برخی از مسئولیت ها مختص مردان و برخی دیگر مختص زنان شمرده شوند.» [ایسنا ۱۹بهمن ۹۷]
شاید تناقض گویی، روش و متد حوزوی باشد که این دین فروشان به آن پناه می‌برند. ولی اصل قضیه همان ماهیت ارتجاعی طرز فکر ولایت فقیه در مورد نقش زنان می‌باشد، که به این صورت سرکوب و تبعیض را علیه زنان جامعه اعمال می‌کند.
سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، وضعیت زنان درحاکمیت آخوندی را اینگونه گزارش می‌دهد.
« زنان ایران اولین قربانیان اخراجها، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند.جامعه شناسان معتقد هستند که عمده چالش ها و مشکلات زنان در حوزه اقتصادی ناشی از نوع نگاه جنسیتی بوده و اثرات مخرب آن به نوعی موجب بروز تبعیض، نابرابری و به طور کلی منجر به نوعی از خشونت اقتصادی شده است.» [سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت]
آخوند هادی خامنه ای برای پنهان کردن طرز فکر خمینی در رابطه با نقش زنان درزمان شاه به یک وارونه گویی مبادرت می ورزد که مصداق دغل کاری در مقابل تاریخ می‌باشد. خمینی مرتجع از موضع مادون سرمایه‌داری با شاه مخالفت می‌کرد، که چرا زنان باید حق شرکت درانتخابات را داشته باشند؟ و درتلگرام های چاکرمنشانه از پادشاه مسلمان می‌خواست که مانع از شرکت زنان در انتخابات بشود. ولی این شیخ مرتجع با شیادی به گونه ای دیگر طرح می‌کند که بیشتر عوام فریبی و پیشنه سازی برای خمینی می‌باشد و گویی خمینی از موضع مخالفت با شاه مخالف شرکت زنان درانتخابات بوده درحالیکه تاریخ را که نمی شود فریب داد بلکه به دلیل ماهیت عقب مانده و ارتجاعی از شرکت زنان درصحنه جامعه با شاه مخالفت می‌کند چون در اندیشه عقب مانده خمینی زن باید در خانه محصور باشد و شغلش هم بچه داری و غیر ازاین اباحه گری هست.
هادی خامنه‌ای در این رابطه گفت: «قبل از انقلاب مسئله ورود زنان به انتخابات به گونه ای بود که عده ای در مخالفت با رژیم گذشته یکی از مسائلی که مطرح می کردند همین مسئله بود». [ایسنا ۱۹بهمن ۹۷]
وی در ادامه حرافی های بی محتوای ولایی، با آوردن مثال از خمینی، در مورد حجاب، دجالگری وی را به نمایش می‌گذارد و در انتها نتیجه گیری می‌کند که بحث زمان و مکان در امور فقهی مهم است. و منظورش این است که اگر خمینی در فرانسه قبل از به قدرت رسیدن حرفی زده، نباید انتظار داشت که بعد از سوارشدن بر اریکه قدرت هم همان حرف را بزند و دجالیت را به این شکل مشروع می‌کند. وی درانتهای افاضات ولایی اش می‌گوید، کسی حق ندارد دیگری را صرفا به دلیل تفاوت فکری، منحرف بداند اما چند لحظه بعد انحراف فکری اش را به نمایش می‌گذارد. آنجا که می‌گوید ما باید مرز خود را با اباحه گری مشخص کنیم که منظورش این است که زنان باید به اندیشه متحجر ولایت فقیه پایبند باشند که کسی وادار به ارتکاب محرمات نشود. و بخوبی ماهیت عقب مانده خودش را نشان می‌دهد. و به همین دلیل می‌باشد که حکومت آخوندی ستم مضاعف را در حق زنان میهن روا می‌دارد و یکی از محکومیت های اصلی حکومت آخوندی در مجامع حقوق بشری هم سرکوب زنان به بهانه های مختلف می باشد.
لازم به یادآوری است که نقش زنان آزاده در فعالیت های مبارزاتی و سایر فعالیت ها بر هیچ کس پوشیده نیست و امروزه در مقاومت نقش رهبری زنان قهرمان، چشمگیر است. به نحوی که در خیلی از تصمیم گیری ها و اداره امور مقاومت زنان آزاده و رها نقش رهبری و فرماندهی را برعهده دارند. و به بهترین شکل مسؤلیت انقلابی خود را ایفا می‌کنند.

از همین نویسنده:
۸ پله سقوط در رتبه‌بندی فساد؛ یکی از ثمرات چهل سال تباهی
فاجعه سیل در استان های غربی کشور
گرانی شتابان قیمت گوشت و فساد نهادینه در نظام ولایت فقیه

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.