برای یک ایران آزاد

تشتت در مواضع رژیم در رابطه با سفر « شینزو آبه» به ایران!

0

سفر « شینزو آبه» به ایران و رویکرد متفاوت باندهای حکومت آخوندی ؛ یکی آن را محکوم به شکست ودیگری به نتایج آن چشم دوخته است.

سفر « شینزو آبه» به ایران با رویکرد کاملاً متفاوت باندهای رژیم همراه است. باند خامنه‌ای، این سفر را مانند سفر وزیر خارجهی آلمان محکوم به شکست می‌داند. اما باند روحانی نسبت به این سفر و نتایج آن چشم امید دوخته است.
در حالی که باند خامنه‌ای این سفر را نقشه و دام آمریکا برای تحمیل شروط خود به رژیم می‌دانند اما موضع شخص خامنه‌ای مثل همیشه متناقض است. خامنه‌ای از یکطرف مذاکره را سم می‌نامد اما در همانحال با «آبه» ملاقات میکند.
آزاد کردن نزار زکا، گروگان دو تابعیتی لبنانی – آمریکایی نیز یک پیام مذاکره از سوی خامنه‌ای به آمریکاست. سخنگوی کاخ سفید، هم گفت: «به‌خاطر آزادی او از ایران سپاسگزاریم. بنابراین خط و هدف رژیم این است که بین مذاکره و به‌قول خودش مقاومت، وقت‌کشی کند.
تعادل‌قوای به‌شدت نابرابر کنونی، گویای این است که سفر[ وزیر خارجهی آلمان] یا [ نخست‌وزیر ژاپن] و دیدار آنها با سردمداران رژیم از جنس مذاکره و حتی میانجیگری نیست.
کیهان خامنه‌ای (۲۲خرداد) فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم را که گفته بود «سفر نخست‌وزیر ژاپن به تهران برای میانجیگری بین ایران و آمریکا انجام می‌شود» مورد حمله قرار داده و می‌نویسد:‌ « منافع آمریکا در قبال ایران جز با براندازی و ایجاد تنش در منطقه خاورمیانه تأمین نمی‌شود؟»
البته ولی‌فقیه ارتجاع خطر اصلی را نه جنگ و لشکرکشی از خارج، بلکه در داخل کشور و در قیام مردم می‌داند و در این اندیشه است که مقاومت سازمان‌یافته و تنها آلترناتیو و جایگزین سیاسی موجود را از پیش پا بردارد و قیام مردم ایران خاموش کند. اما تحولات دو سال اخیر از جمله استمرار خیزشهای مردمی و اعتلای مقاومت سازمان‌یافته ناتوانی رژیم در دستیابی به این اهداف را ثابت کرده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.