برای یک ایران آزاد

سقفی جز اسمانم آرزوست

0

سقفی جز اسمانم آرزوست

سقفی جز اسمانم آرزوست-هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره ،هوا،زمین مال من است چه اهمیت دارد گاه می رویند قارچ های غربت ؟ من نمی دانم …

 من نمیدانم آرزوها همیشه اینگونه تعریف و تصویر می‌شود به تصویر کشیدن دنیای بهتر و ایده آل های هر انسان

چیدن کلمه آرزو همیشه همراه است با نور و روشنایی و امید به گام های بزرگتر

اما در ایران ما کودکانی هستند که هرگز در کلماتشان فرصت نشده است که آرزو معنی شود

دست شوم و سیاه دیکتاتور در حال پاک کردن آرزو از دلهای معصومشان آنها است که حتی برای کلمه خانه و سرپناه هم دیگر تعریفی ندارد

پیدا کردن آمار بی سرپناهان در حاکمیتی که جز نابودی و خرابی نمی شود اما اگر در کشور ما فقط فقط یک صحنه از این تصاویر بود ….

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.