برای یک ایران آزاد

سود بدون تولید؛ اگر اقتصاد آلمان هم دست خلافت اسلامی! بود نابود می‌شد

0

سود بدون تولید، «معجزه‌»ای است که در اقتصاد خلافت اسلامی! محقق شده است البته به قیمت نابودی اقتصادی کشور و فقر گسترده مردم.

«این کارهایی که ما با اقتصاد ایران کردیم اگر با اقتصاد آلمان هم می‌شد آنجا را هم نابود می‌کرد.»
محمدرضا منصوری، عضو مجلس بر روی موضوعی دست می‌گذارد که پیشتر شماری از مقامات و بدنه کارشناسی نظام نیز به‌آن معترف شده‌اند. فراتر از تحریم‌ها آنچه اقتصاد کشور را به نقطه فروپاشی رسانده است، سیاست‌هایی‌ست که خلافت اسلامی! در پیش گرفته است.

سود بدون تولید
این عضو مجلس در همین رابطه به این واقعیت اشاره می‌کند که اقتصاد کشور بدون آنکه تولید و صادراتی داشته باشد اما در حال سوددهی به سپرده‌هاست. به‌گفته‌ی منصوری: «حداکثر ۱۰ سال می‌توان فقط سود داد و تولید نکرد بعد از آن فروپاشی رخ می‌دهد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یک مثال موضوع را باز می‌کند: «اگر یک واحد پولی با نرخ ۲۴ درصد در بانک بگذاریم، در چهار [سال] اول میزان آن دو برابر می‌شود، در چهار سال دوم چهار برابر به همین ترتیب جلو می‌رود. بنابراین فرض کنید که آن یک میلیاردی که ما ۴۰ سال پیش گذاشته‌ایم با روندی که پیش گرفتیم اکنون به ۲۰۴۸ میلیارد تومان می‌رسید. این همه پول از کجا آمد آیا ما یخچال تولید کرده و آن را صادر کرده‌ایم؟ چهار سال دیگر این پول تبدیل به ۴۰۹۶ میلیارد تومان می‌شود.»

آنهایی که خوردند
به‌این ترتیب محمدرضا منصوری از «معجزه‌»ای در اقتصاد ولایت فقیه خبر می‌دهد که طی آن یک فرد می‌تواند بدون انجام هیچگونه کاری دارای ثروتی نجومی بشود آنهم در اقتصادی که به‌قول این عضو مجلس، «چیزی صادر نمی‌کند» و معلوم نیست «از کجا پول درمی‌آورد.»
وضعیتی که دست‌کم در بیست‌سال گذشته بر ایران گذشته است، توسط این عضو مجلس چنین توصیف می‌شود: «آنهایی که بلد بودند خوردند و زدند و بردند.» «در ایران به گونه‌ای است که صفرهای برخی درآمدها را نمی‌توان شمرد.»
اما آیا این همه‌ی آن‌چیزی است که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر روی آن دست گذاشته است؟ خیر

مجلس نماینده کیست؟
او به واقعیت دیگری نیز اشاره می‌کند. محمدرضا منصوری گفت: «جامعه ۴۰ میلیونی» کارگری «به تعداد انگشتان دست در مجلس نماینده ندارند.» [ایلنا ۲۵ آبان ۹۷]
البته این گزاره منصوری به معنی آن نیست که مجلس بقیه ۴۰ میلیون نفر جمعیت ایران را نمایندگی می‌کند زیرا ناگفته پیدا ست که درآمدهای نجومی تنها در اختیار اقلیتی کوچک قرار دارد که در بهار سال ۹۶ قالیباف عدد آنرا حدود چهار ‌درصد توصیف کرد.
پس در یک توصیف اجمالی می‌توان خلافت اسلامی! را اینگونه به تصویر کشید: نظامی که تولید و صادرات ندارد اما عده‌ای سودهای نجومی در آن دریافت می‌کنند و مجلسش هم اقشار جامعه را نمایندگی نمی‌کند.
به‌نظر می‌رسد چنین نظامی گزینه‌ای جز فروپاشی و سقوط نخواهد داشت.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.