برای یک ایران آزاد

سومین روز تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوشتر در اعتراض به معوقات حقوقی

0

سومین روز تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوشتر در اعتراض به معوقات حقوقی
بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران شهرداری شوشتر روز چهارشنبه ۲۵ مهر ۹۷ سومین روز اعتصاب خودرا ، در اعتراض به معوقات حقوقی در مقابل ساختمان شهرداری ادامه دادند.

شماری از کارگران تجمع‌کننده در مقابل شهرداری شوشتر گفتند: از روز دوشنبه (بیست وسوم مهر ماه) تاکنون برای پرداخت مطالباتمان هر روز مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده‌ایم.

یکی از کارگران شهرداری شوشتر گفت: از فروردین ماه تاکنون مزدی به ما پرداخت نشده‌. همچنین جدا از دستمزد بیمه نیز با مشکل روبروست.

این کارگران که خواستار دریافت مطالبات معوقه خود هستند، در ادامه افزودند: در جریان تجمعات روزهای گذشته مقابل ساختمان شهرداری شوشتر مسئولان مربوطه در خصوص پرداخت معوقات مزدی وعده‌هایی دادند که هنوز محقق نشده است.

به ادعای آنان، اعتراض صنفی کارگران واحد موتوری و اداری شهرداری شوشتر با همراهی کارگران فضای سبز و خدماتی (تنظیف وحمل زباله) گسترده‌تر شده است به طوری که کارگران تنظیف و حمل زباله به نشانه اعتراض از جمع‌آوری زباله‌های برخی مناطق شهر شوشتر خوداری کردند.

کارگران گفتند: برای جلوگیری از این اقدام، مسئولان شهری یک ماه از دستمزد معوقه کارگران بخش خدماتی را پرداخت کردند اما نگرانی از وضعیت نامعلوم مابقی مطالباتمان باعث شده تا کارگران خدماتی نیز اعتراضات صنفی خود را با همراهی سایر کارگران دنبال کنند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.