برای یک ایران آزاد

سياست دفع الوقت برای مهار جامعه انفجاري و پيشروي اپوزيسيون جوابگو است؟

0

سياست دفع الوقت برای مهار جامعه انفجاري و پيشروي اپوزيسيون جوابگو است؟
رژيم قرون وسطايي آخوندي كه مطلقا توان و ظرفيت پاسخگويي به اوليه ترين نيازهاي جامعه ايران را ندارد واگر سیاست مماشات نبود شاید هرگز امکان چیزه و سلطه بر کشورهای همسایه مثل عراق و سوریه و لبنان و یمن را هر گز پیدا نمیکرد در این خصوص سایت «۱۲۳ آرتیکل» آمریکا ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ مطابق با ۲۲ خرداد ۹۸به مطلبی پرداخته که در زیر به قسمتهای از آن میپردازیم.

در يك كلام آخوندهاي حاكم بر ايران در ”بحران سرنگوني” بسر مي برند كه ناشي از سه مولفه است.

۱- يك جامعه انفجاري
۴۰ سال فساد و غارت، بنيادهاي اقتصادي ايران را نابود كرده و فقر وبيكاري و تورم و نابودي محيط زيست را بدنبال داشته است.
۲- حضور يك اپوزيسيون و آلترناتيو قدرتمند
ائتلاف شوراي ملي مقاومت كه سازمان مجاهدين در كانون آن قرار دارد الترناتيو دمكراتيك و قدرتمندي است كه بيشترين تاثير را در روند تحولات داخلي و بين المللي ايفا ميكند.
۳- ضربه خوردن سياست مماشات
۴ دهه است كه دولتهاي غربي در عمل بيشترين خدمت را به رژيم آخوندي كرده اند. دولتهاي گذشته آمريكا پي در پي در سربزنگاهها به نجات رژيم از بحران كمك كرده اند بنحوي كه برنده اصلي جنگ كويت و افغانستان و عراق در سالهاي ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ تماما آخوندهاي حاكم بر ايران بودند.
حاصل اين سه مؤلفه بحران سرنگوني براي رژيم است. رژيم در قبال اين بحران دو گزينه دارد كه هريك از ديگري خطرناك تر است

يك راه اينست كه رژيم دست از جنگ افروزي و تروريسم بردارد، از عراق و سوريه و يمن و لبنان بطوركامل خارج شود و به برنامه هاي هسته ‌یی و موشکی خاتمه دهد.
راه دیگر این است که به انقباض بيشتر و تعارض با جامعه جهاني روي بياورد و سیاست‌های مخرب كنوني خود ادامه بدهد و پيه درگيري و جنگ را به تن بخرد كه چشم انداز بسيار سياهي را براي رژيم رقم ميزند.
رژيم آخوندی كه در پايان هر دو مسير چيزي جز سرنگوني نمي بيند مدتهاست تلاش ميكند سياست دفع الوقت در پيش بگيرد

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.