شعر طنز در مورد  سپاه جذاب!

شعر طنز در مورد  سپاه جذاب!

خامنه ای: عمکرد سپاه جذاب و چند وجهی است 

وحوش جذاب !

شعر از : گودرز

گفت «آقا»  سپاه «جذاب است

یادگار امام کذاب است

این سپاه و بسیج همزادش

در جهان بی نظیر و کمیاب است

پاسدار ولایت  از آغاز

حافظ بارگاه ارباب است

بهر ابقای این خلافت ما

بهترین اهرم است و اسباب است

مملکت را سپرده ایم به آن

با وفا تر زکل اصحاب است

زیرکی گفت که شِر و وِر گفتن

عادت این فقیه کذاب است

از برای بسیج و اهل سپاه

آنچه گوید مزخرف ناب است

مجمعی از وحوش و از اوباش

لایق اش بدترینِ القاب است

« سازمانی مجهز و فعال »

بهر سرکوب و قتل و ارعاب است

در همین زمینه

مجلس شاسی بلند!(شعر طنز)

از قاچاقچی و سارق و قاتل

«چند وجهی» درون یک قاب است

قطره ای از اصول انسانی

در وجودش محال و نایاب است

جایگاهش در عالم انسان

خارج از هر اصول و آداب است

بانی صد گروهک تروریست

رأس و بنیانگذار ارهاب است

هرجنایت در این وطن رخ داد

عامل آن سپاه و اذناب است

بهر کشتار ملتی مظلوم

صاحب هر سلاح و اسباب است

هر چه گوییم وصف این ارگان

قطره ای از رذالت ناب است

شیخ از وحشت قیام خلق

مضطرب  ،بیقراز و بیتاب است

سخنش پوچ خودش پریشانحال

درب و داغان شعور و اعصاب است

   گودرز ـ مرداد ۱۴۰۲

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل