برای یک ایران آزاد

 گنجاندن سپاه در لیست تروریستی قدم اول در مسیر سیاست صحیح

0

سپاه در لیست تروریستی ؛البته باتاخیر۳۵ ساله که با استناد به بند ۲۱۹قانون مهاجرت وتابعیت آمریکا توسط وزارت خارجه صورت گرفت.اما این سیاست صحیح در قبال رژیم ضدبشری از طرف دولتهای غربی به نفع انسانیت و به نفع خود این دولتهای هم می‌باشد. این سیاست زمانی بلوغ پیدا می‌کند که دولتهای غربی قدمی دیگر برداشته و شورای ملی مقاومت ایران را به رسمیت بشناسند.

اسماعیل محدث

سرانجام و بعد از یک تا خیر ۳۵ ساله سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی، با استناد به بند ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعیت امریکا، گنجانده شد. در بیانیه رئیس جمهور امریکا از جمله آمده است که: «این گام بی‌سابقه که تحت رهبری وزارت خارجه برداشته می‌شود، موید این واقعیت است که [رژیم] ایران نه تنها یک حامی حکومتی تروریسم است، بلکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالانه در تروریسم، به عنوان یک ابزار حکومت‌داری، مشارکت کرده و آن را تأمین مالی و ترویج می‌کند». ویژگی ونقطه قوت این لیست گذاری قبل از هر موضوع و در فرای لحاظ سیاسی، تطابق آن با واقعیت و عملکرد این جماعت جهنمی و فاسد است. به این ترتیب خروج از این لیست سیاه هم نمی‌تواند با مساحبات و ملاحظات سیاسی انجام بگیرد. عمل وزارت خارجه امریکا را می‌توان باز شدن چشمان این کشور به ذات تروریستی رژیم ولایت فقیه، که در سپاه بدنام پاسداران ماده می‌شود، هم تلقی کرد. خروج فرضی سپاه از لیست سیاه تروریستی یعنی تغییر ماهیت رژیم آدمخوار آخوندی؛ این اراده و این توان در این رژیم منحوس اساساً وجود ندارند. صحت این لیست گذاری دقیقاً با اشتباه گنجاندن مقاومت ایران در لیست سیاه رابطه مستقیم دارد؛ یعنی همانقدر که گذاشتن مقاومت یک ملت مبارز در مقابل خشن‌ترین دیکتاتور تاریخ معاصر، مقاومتی حتی منطبق و بر اساس تمامی تفکرات مدرن غربی، امری به غایت غلط و تنها به نفع دیکتاتوری و شیوع بنیادگرائی مذهبی بود، گنجاندن سپاه پاسداران در این لیست به جا بوده و می‌تواند سرآغاز اتخاذ یک سیاست صحیح و منطقی باشد. تطابق لیست گذاری با واقعیت وجودی سپاه پاسداران برای کسانی که به حقیقت باور دارند از اینکه نخستین بار است که بخشی از یک دولت در ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی گنجانده می‌شود، هم مهمتر است.

مقاومت ایران و کسانی که دستی در مبارزه دارند اتخاذ سیاست صحیح در مقابل قاتلین مردم ایران البته مثبت ارزیابی می‌کنند و در همین رابطه مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در توییتری نوشت که: «لیست گذاری تروریستی سپاه سرکوبگر پاسداران خواست دیرین و برحق مردم و مقاومت ایران، لازمه امنیت و صلح و ثبات در منطقه و جهان است». اگرچه از سپاه پاسداران به عنوان ابزار اصلی رژیم آخوندی برای هدایت و اجرای کارزار تروریسم بین‌المللی این رژیم یاد شده است، اما چه کسی است که نداند که شغل رسمی این جانیان، طبق اساسنامه آن، سرکوب مردم ایران و مبارزین این آب و خاک می‌باشد. مقاومت ایران بارها و به جدیت تمام اظهار داشته است که سرنگونی رژیم ولایت فقیه باید به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آن محقق شود. اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال رژیم ضدبشری از طرف دولتهای غربی به نفع انسانیت و به نفع خود این دولتهای هم می‌باشد. اما این سیاست زمانی بلوغ پیدا می‌کند که دولتهای غربی قدمی دیگر برداشته و شورای ملی مقاومت ایران را به رسمیت بشناسند. این کمترین پرداخت تاوان خسارت دولتهای غربی به مردم ایران و به مقاومت آن می‌باشد.

ازهمین نویسنده:

آیا رژیم راه گریزی از بازگشت شتابان تحریم‌ها دارد؟گفتگو با اسماعیل محدث

شیطان سازی از مجاهدین خلق، برگ آخر رژیم آخوندی در حضیض مطلق

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.