برای یک ایران آزاد

سپرده گذاران کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم آخوندی تجمع برگزار کردند

0

سپرده گذاران کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم آخوندی تجمع برگزار کردند
سپرده گذاران و غارت شدگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۸ بدنبال فراخوان قبلی در مقابل بانک مرکزی رژیم آخوندی تجمع برگزارکردند.

تجمع کنندگان تراکت هایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود:

«صدا و سیما در دست دزدان است تنها   تریبون ما تنها خیابان است

بانک مرکزی و موسسه کاسپین غارتمان کردند»،

همچنین بر بنری نوشته بودند: اموال موسسه کاسپین متعلق به تمام سپرده گذاران است و مطابق با قانون اساسی و شروع باید به مساوات پرداخت گردد.

سپرده گذاران موسسه کاسپین تبعیض در پرداخت را نمی پذیرند.

از حق خود نخواهیم گذشت،

بیشترین و بالاترین ظلم صورت گرفته شده در موسسه کاسپین به وامداران است

قابل ذکر: در روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ غارت شدگان  تجمع اعتراضی داشتند و بدین منظور حکومت آخوندی در هراس از شکل‌گیری تجمع غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در میدان ۱۵خرداد تهران، نیروهای سرکوبگر انتظامی را از صبح همان روز در محل تجمع مستقر کرده بود

مالباختگان برای پیگیری اموال غارت شده شان مستمرا اقدام به تجمع اعتراضی کرده اند وبه همه ی ارگانها وکارگزاران نظام آخوندی مراجعه کردند ولی کسی پاسخگونیست

در حالیکه نیروی انتظامی و ماموران سرکوبگر رژیم مانع از تجمع آنان شده و آنها را تهدید به دستگیری کردند.

یکی از شرکت کنندگان در تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین گفت:

«پلیس تجمع کرده علیه سپرده گذاران، در مقابل دادستانی بازار،

یعنی غارت شده ها باید خفه شن والا دستگیر میشن ،

ولی پلیس امنیت باید وایسد تذکر بدهد که ما رو دستگیر میکنه!

خیلی جالبه پولت را ببرن بعد بگوین دستگیرت هم میکنن » .

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.