برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو میانه درمحوطه شرکت

0

تجمع اعتراضی کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو میانه درمحوطه شرکت
تجمع اعتراضی کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو میانه در محوطه شرکت  برگزارشد.

کارگران خواستار استعفای مدیر عامل شرکت  و مطالبات خودشدند.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو میانه صبح روز سه شنبه ۱۹ تیر ماه ۹۷ ؛   در محوطه شرکت برگزار گردید .

کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو میانه خواستار استعفای مدیر عامل این شرکت و برخی مطالبات دیگر هستند.

کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو میانه در تجمع روز خود یکصدا فریاد می زدند: « استعفا استعفا »

کارگران دربنر بزرگی نوشته بودند:باتوجه به بی عدالتی ونارضایتی وضعف و تصمیم گیری در مدیریت خواستار عزل مدیر عامل شرکت هستیم

مطالبات و اعتراضات کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو میانه از این قرار است:

۱_دریافت حداقل دستمزد کارگری، با سابقه بیش از ۱۰ سال

۲_تخصیص قراردادهای یکماه

۳_اعتراض به تهدید به اخراج از طرف مدیر عامل چیذری

۴_ نبود مدیر کارخانه، جهت رفع امور فنی و به روز کارخانه

۵_برداشت درآمدهای کارخانه میانرو و عدم توسعه میانرو از سال تاسیس شرکت تا کنون

۶_هرم مدیر عامل در راس، پسر در مدیر مالی؛ زن در امور بازرگانی و … با استخدام رسمی

۷_ برداشت اعتبارات و وامهای شرکت میانرو از شهر میانه به نفع شرکتهای دیگر

۸_دریافت حقوق های نجومی ۱۸ میلیون تومانی مدیر عامل و دیگر نفرات دفتر میانرو در تهران

۹_ تخصیص حداقل دستمزد حق العمل برای تولید و تراشکاری قطعات بلنک از سال تاسیس شرکت میانرو تا به امروز

۱۰_ توجه به کارکنان با سابقه و خاک خورده شرکت

۱۱_ کافی نبودن حقوق کارکنان با حداقل دستمزدهای قانون کار با اعمال نظر کارفرما

۱۲_ تعیین مدیر امور بازرگانی زن (پارسائیان) بدون مدرک تخصصی مرتبط و همه کاره شرکت با استخدام رسمی

۱۳_استفاده از منابع شرکت (میهمانسرا، میوه، درآمد حاصل از فروش پلیسه، درآمد خالص سالیانه، استخدام رسمی خود و فرزندان و …) به نفع خود

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.