برای یک ایران آزاد

شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در مراسم گرامیداشت هما سلطانی

0

شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در مراسم گرامیداشت هما سلطانی

شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷ در مراسم گرامیداشت هما سلطانی

دختر وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی توسط جمعیت حاضر داده شد. جمعیت حاضر همچنین شعار دادند عبدالفتاح سلطانی آزاد باید گردد.

روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷ مراسم گرامیداشت هما سلطانی در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به وقت ایران در تهران در شهرک غرب  خیابان هرمزان پیروزان جنوبی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم که نفرات زیادی شرکت کرده بودند، اقدام به سر دادن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و همچنین  عبدالفتاح سلطانی آزاد باید گردد کردند.

هما سلطانی دختر وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی است که هفته گذشته به دلیل سکته قلبی در سن سی سالگی درگذشت در حالی که پدر وی عبدالفتاح سلطانی در زندان محبوس بود.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.