برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی: رمزگشایی از شعار رفراندوم روحانی؛ پاسخ به شعار سرنگونی مجاهدین

0

مقاله صوتی: رمزگشایی از شعار رفراندوم روحانی؛ پاسخ به شعار سرنگونی مجاهدین

شعار رفراندوم روحانی در برابر شعار سرنگونی مجاهدین مطرح می‌شود؛ اینرا اخیرا رئيس دفتر روحانی به صراحت اعلام کرد. واقعیت آن است که طرح این شعار در مرداد ۹۷ بسیار بی‌اعتبارتر از طرح آن در بهمن ۹۶ است زیرا قیام از آن تاریخ تا امروز بسیار پیشروی کرده است.

پس از آغاز قیام ایران، روحانی شعار رفراندوم را به میان آورد. او از سخنرانی خود در ۲۲ بهمن سال ۹۶ استفاده کرد تا رفراندوم را به‌مثابه پاسخی به مشکلات لاینحل جامعه عرضه کند. اخیرا نیز روحانی پس از اوج گیری دوباره قیام در مردادماه، در مصاحبه تلویزیونی‌اش بار دیگر از رفراندوم سخن گفت.
شعار رفراندوم روحانی چرا مطرح می‌شود؟ مفهوم آن چیست؟ چه کسانی را مخاطب قرار می‌دهد؟ آیا دارای مخاطب بین‌المللی‌ست یا مخاطبین داخلی دارد؟
روحانی در ۲۲ بهمن ۹۶ در انتهای سخنرانی خود در میدان آزادی گفت: «اگر جایی ما با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم» و سپس افزود: «اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسایل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراء مستقیم مردم است. اگر در دو مسأله اختلاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ما است و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌ عمل کنیم.» [ایرنا ۲۲ بهمن ۹۶]
همان زمان از این عبارات روحانی …

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.