شعار مرگ بر خامنه ای در تهران همزمان با اعتراضات سراسری

پارک تمدن تهران شاهد پخش شعارهای سرنگونی طلبانه بود

گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از تهران حاکی از آن است که همزمان با خیزش مردم در شهرهای بروجرد، شهرکرد، فارسان و دیگر شهرهای جنوب و غرب ایران، فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در تهران نیز طنین انداز شد.

در ساعت ۲۰۱۵ دقیقه جمعه شب ۲۳ اردیبهشت، جوانان شورشی در پارک تمدن تهران فریاد مرگ بر خامنه ای را طنین انداز کردند.  براساس فیلم‌های منتشر شده، شعارهای زیر از بلندگوهای  پارک تمدن  تهران پخش می شد:

مرگ بر خامنه ‌ای درود بر رجوی

مرگ بر گرانی خامنه ‌ای رئیسی

 نه شاه می‌خوایم نه آخوند لعنت به هر دوتاشون

 توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه.

مرگ بر خامنه ای به شعاری همگانی در شهرهای ایران تبدیل شد

با ادامه پخش شعارهای ضد حکومتی و سرنگونی طلبانه در تهران، اکنون دیگر، پخش ناگهانی شعارهای سرنگونی طلبانه از بلندگوهای معابر و اماکن عمومی در ایران به صورت یک رویه جاری در آمده است. امری که با استقبال عمومی مردم کوچه و بازار مواجه می‌شود.

پارک شهر تهران.۱۶اردیبهشت۱۴۰۱:

روزجمعه ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۱ پارک‌شهر تهران شاهد پخش شعار مرگ برخامنه ای درود بر رجوی بود.فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که روز جمعه ساعت۱۵۲۰ بعد از ظهر بلندگوهای پارک‌شهر تهران واقع در خیابان خیام به تصرف جوانان شورشی در آمد و از آن شعارهای ضدحکومتی به شکل مستمر پخش شد.

تهران-خیابان ایرانشهر۱۴اردیبهشت:جوانان شورشی در تهران روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خیابان ایرانشهر پارک هنرمندان، به پخش شعار مرگ برخامنه ای لعنت برخمینی مبادرت کردند.

مشهد-پارک ساحلی – ۱۳ اردیبهشت: پارک ساحلی مشهد در ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۳ اردیبهشت شاهد پخش شعارهای ضد حکومتی از بلندگوها بود. این شعارها به صورت مستمر از بلندگوها برای مردمی که در این پارک ساحلی گردهم آمده بودند پخش می شد

اصفهان – پل خواجو۱۲ اردیبهشت:پل خواجوی اصفهان در این روز شاهد پخش  شعارهای ضد حکومتی و مرگ بر خامنه ای از بلندگوهای خود بود.

رشت – سبزه میدان– ۱۱ اردیبهشتروز یکشنبه ۱۱  اردیبهشت ماه شعارهای سرنگونی طلبانه در سبزه میدان رشت طنین انداز شد. تصاویر ارسالی از رشت حاکی است که روز یکشنبه ساعت۲۰۳۰درحالی که جمعیت زیادی در محوطه درحال رفت و آمد بودند، شعارهای سرنگونی طلبانه از بلندگوهای خیابان پخش می‌شد. شعارهایی که از بلندگوها در سبزه میدان رشت، پارک روبروی خیابان بیستون بیستون پخش شد.

شیراز – ۹ اردیبهشت- جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱: شیراز بار دیگر شاهد پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ ای در خیابان‌های خود بود. جمعه ساعت ۲۱ در پیاده رو سلامت جنب خرم رود شیراز مردم شاهد پخش شعارهای ضد حکومتی از بلندگوهای شهری بودند.

کرج – بهشت سکینه- پنجشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۱: طنین فریاد مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رئيسی، لعنت بر خمينی از بلندگوهای آرامستان بهشت سکینه [بهشت سکینه کرج؛ طنین فریاد مرگ برخامنه ای لعنت برخمینی]

تبریز – شاه‌گلی- دوشنبه۲۹فروردین: پخش شعار نه شاهچیم نه شیخچی ملتچی‌ام ملتچی و شعار مرگ بر خامنه ای- رییسی

تهران – شهرک اکباتان شنبه ۲۷ فروردین: شعارهای ضد حکومتی در بازارچه ۸ شهرک اکباتان تهران طنین انداخت.[شهرک اکباتان تهران؛ پخش شعار مرگ برخامنه ای رئیسی]

 رشت ۲۷فروردین: طنین شعار مرگ بر خامنه‌ای رئیسی در میدان تازه آباد رشت

مشهد – بهشت رضا۲۶فروردین: این شهر روز جمعه ۲۶ فروردین شاهد پخش شعار مرگ بر خامنه ای در بهشت رضای این شهر بود. [بهشت رضای مشهد؛ پخش شعار مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی+ فیلم ]

لنگرود– ۲۰  فروردین: مردم لنگرود در شمال ایران شاهد پخش شعارهای مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی از بلندگوهای شهر بودند.

نیشابور-استان خراسان رضوی– ۱۸ فروردین: مردم نیشابور شاهد پخش شعارهای ضد حکومتی از بلندگوهای شهر بودند.

توس-مشهد- ۱۳ فروردین: توس مشهد در این روز با شعار مرگ بر خامنه ای و درود بر رجوی رنگ و بوی دیگری گرفت.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل