برای یک ایران آزاد

شمارش معکوس تحریمها و صدور قعطنامه های محکومیت علیه رژیم : گفتگو بادولت نوروزی

0

شمارش معکوس تحریمها و صدور قعطنامه های محکومیت علیه رژیم درسطح بین المللی که باعث منزوی ترشدن حاکمیت آخوندی میشود. ازجمله شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی ملل متحد و صدور قطعنامه توسط کنگره آمریکا را میتوان نام برد. در رابطه با تاثیرات چنین قطعنامه ها ی علیه حکومت آخوندی خانم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلیس طی گفتگویی با شبکه تصویری ایران آزادی به موضوعات فوق پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد

دولت نوروزی: همانطور که شما اشاره کردید تا الان شصت‌وپنجمین قطعنامه است که در ارگانهای مختلف سازمان ملل علیه این رژیم به تصویب رسیده است اجازه بدهید در همین فرصت استفاده بکنم به حجم انبوه کارها و فعالیتهای که توسط دفاتر مقاومت ایران در سراسر جهان همچنین حامیان و هواداران مقاومت همچنین حامیان مقاومت در داخل کشور بخصوص شبکه مجاهدین و هواداران مجاهدین مجموعه اطلاعات اسناد و مدارکی که گردآوری کردند و از طریق این دفاتر در دسترس بخش حقوق‌بشر وزارتخارجه‌ها قرار گرفت و همچنین گزارشگر ویژه ایران دفاتر خود دبیرکل سازمان ملل که بایستی هر سال یکبار گزارشی راجع به پیشرفت حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند،.

از مجموعه این تلاشها چنین دستاوردهای امکان پذیر شده که هر سال بتوانیم جنایات این رژیم را در صحنه بین‌المللی هر چه بیشتر افشا کنیم این قطعنامه و این محکومیت به رئوس متعددی از جنایتهای رژیم اشاره دارد از جمله اینکه :

این رژیم رکوردار اعدام به نسبت جمعیت است، بالاترین اعدام در ایران بویژه علیه نوجوانان، بازداشتهای خودسرانه و استفاده از شکنجه بطور سیستماتیک، وضعیت فاجعه‌بار زندانها، محکومیت‌های درازمدت، دستگیری‌های خودسرانه، برخوردهای تحقیرآمیز با زندانیان چه سیاسی و چه غیر سیاسی، از مجموعه جنایتهای است که این رژیم بطور سیستماتیک و طی سالیان در آن دست دارد و پیش می‌برد، یکی دیگر آر رئوسی که به آن اشاره شده بود بطور خاص استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری برای جرائم حتی کوچک ، چرا که میدانیم رژیم اساساً بر پایه سرکوب و خفقان، اعدام و ترور مردم در حقیقت ادامه بقا و حکومتش را پیش می‌برد، به همین دلیل به هر خس‌ و خاشاکی دست میزند و قوانین کاملاً خود ساخته تحت نام اسلام که در صحنه و عرصه بین‌المللی از آن تحت عنوان باصطلاح فرهنگ یا قوانین خاص خودش که گویا خیلی هم مشروع است استفاده می‌کند، ولی بدلیل افشاگری‌های مقاومت در صحنه بین‌المللی تاکید براینکه حقوق بشر یک حقوق جهان شمول است، و هیچ ربطی به هیچ نوع فرهنگ و مذهب ندارد، ضمن اینکه آنچه که آخوندها تحت نام اسلام به آن اشاره می‌کنند و قوانین ضد انسانی که علیه مردم ایران اعمال می‌کنند مطلقاً نه ربطی به اسلام دارد و نه ربطی به خدا و پیغمبر و قوانین شریعت دارد، بلکه همه اینها قوانین خود ساخته آخوندها و تفاسیرضدبشری، ارتجاعی و عقب گرا و قرون وسطایی آنها از اسلام است که اساساً در خدمت حفظ نظامشان است، آن‌ها برای اینکه در قدرت بمانند چه از بابت سرکوب زنان و چه از بابت دختران از حجاب اجباری گرفته تا انواع واقسام قوانین ضدبشری که علیه بیش از نیمی از جمعیت مردم ایران که زنان قهرمان و آزاده مردم ایران هستند، و هتک حرمتهای که به ناموس مردم ایران می‌کند آن هم تحت نام اسلام برای مردم ایران و جهان روشن است که اینها فقط و فقط اهرمهای هست برای اینکه رژیم خودش را در قدرت نگه بدارد و جنایتهایش را توجیه بکند.

یکی دیگر از رئوسی که قطعنامه به آن اشاره می‌کند ضرورت اینکه جامعه بین‌آلمللی رژیم را تحت فشار قرار بدهد تا هرگونه مصونیت از مقامات این رژیم که به بدترین جنایت علیه بشریت بطور سیستماتیک دست می‌زنند و ادامه می‌دهند این مصونیت را از روی آنها بردارد، و آنها را مجبور کند که در مقابل قوانین و باصطلاح جامعه بین‌المللی پاسخگو باشند، همچنین اشاره می‌کند به باصطلاح از نقض پایه‌ای‌ترین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران و خواستار این است که این حقوق به رسمیت شناخته بشود، بویژه حق آزادی بیان، حق آزادی اندیشه، حق آزادی وجدان، اعتقادات، و یا باصطلاح مناسکی که هر اقلیت قومی یا مذهبی تمایل دارد به آن آداب و رسوم. یا مناسک مذهبی‌ش یا اعتقاداتش عمل کند و یا حتی تبلیغ بکند، و اینها در یک جامعه دمکراتیکی حق هر انسانی است که در جوامع دیگر به این حقوق از آن برخوردار است، بنابراین در این قطنامه همانطور که اشاره کردم به همه اشاره دارد ولی آنچه که قابل توجه هست، پیگیری خواهر مریم هست که در عین حال که قویاً این قطعنامه را مورد استقبال قرار داد که ما هر سال در صحنه بین‌المللی بطور واقعی با آن مواجه هستیم که رژیم با بکارگیری انواع و اقسام اهرمها تلاش می‌کند یا از طریق تتمیع کشورها، یا از طریق روابط تجاری با کشورها و منافع تجاری، یا حتی تهدیدات تروریستی، به نوعی از انحاء مانع تصویب این قطعنامه‌ها بشود، در همه این زمینه‌ها نقش مقاومت ایران ، از خواهران و براداران همکارم که در این زمینه تلاشهای بسیاری چه در آمریکا و چه در سطح شورای حقوق‌بشر در ژنو و در سوئیس و در کشورهای مختلف به پیش می‌برند که مانع از این تمهیدات رژیم علیه تصویب یا پیش بردن این قطعنامه بشوند، باید بگویم خواهر مریم در موضعگیری خودشان تاکید می‌کنند که علیرغم اینکه تصویب ایم قطعنامه مورد استقبال مقاومت ایران هست ولی ضرورت برخورد هر چه قاطع از سوی جامعه بین‌المللی به ابعاد واقعی و جدی است. جنایات این رژیم بسیار الزام‌آور است خواهان این هستند که اولاً مقامات جنایتکار و سرکردگان جنایتکار آخوندها که دست در جنایت علیه بشریت دارند، در مقابل قانون قرار بگیرند، در دادگاههای بین‌المللی پاسخگوی این جنایاتشان شناخته بشوند، خواهان این هستند که پرونده این سالیان نزدیک به ۴ دهه از جنایات این رژیم به شورای امنیت ملل متحد برای اتخاذ تصمیمات لازم‌الاجراء ارجاع داده بشود، و سالها است که بر اثر این فعالیتهای مقاومت جهان و بسیاری از این مقامات دیگر قادر نبودند بر ابعاد و عمق جنایتهای که در ایران صورت می‌گیرد چشم ببندند و بنابراین زمان آن رسیده که جامعه بین‌المللی برخورد قاطع‌تری علیه همه این جنایات داشته باشد.

دولت نوروزی: اولاً باید از این فرصت استفاده کنم و درودهای خودم را به خواهران و برادران گرامی‌اسیسیم در امریکا چه در دفتر مقاومت و چه همچنین کلیه هواداران و حامیان مقاومت در آنجا که بطور واقعی من میدانم خستگی ناپذیر و بی‌وقفه به تلاشهای خودشان برای افشای این رژیم و حمایت از این مقاومت مشغول هستند، و اینکه بتوانند از خواسته حقیقی مردم ایران برای احقاق حقوق‌شان، برای استقرار آزادی و دمکراسی در ایران بهره‌مند بشوند بنابراین کمپین‌ها و کارزارهای بسیار گسترده‌ای را برای افشای جنایتهای رژیم و فعال کردن نمایندگان کنگره و سنای امریکا و بسیاری دیگر از مقامات و سیاستمداران در آنجا بطور واقعی بی‌وقفه ادامه دادند و دنبال می‌کنند، و من به همه تلاشهای آنان درود می‌فرستم .

باید بگویم این قطعنامه به نظر من یکی از مهمترین دستآوردهای بوده که طی سالیان اخیر مقاومت ایران توانسته در عرصه سیاسی و بین‌المللی به آن دست پیدا بکند، این قطعنامه که تقریباً حدود هفته گذشته بود، کنفرانسی را در کنگره امریکا با حضور اعضای ارشد و نمایندگان برجسته از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات امریکا برگزار کردند که در این کنفرانس آنها همبستگی خودشان را با قیام مردم ایران برای آزادی اعلام کردند چرا که اگر به یاد داشته باشید تقریباً کم و بیش در آستانه سالگرد قیام سراسری مردم ایران بود که در حقیقت در اواخر آذرماه و اوائل دی بود، در این قطعنامه ۱۰۴ تن از نمایندگان کنگره امریکا از هر دو حزب آن را مورد حمایت قرار دادند که قویاً توطئه تروریستی رژیم آخوندی را علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در فرانسه اعلام می‌کرد. همچنین در این قطعنامه اشاره می‌کند به طرح ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک در ایران آزاد فردا، این قطعنامه به نظر من بسیار قابل توجه هست زیرا که چه از نظر ترکیب نمایندگان کنگره از هر دوحزب و هم از نظر محتوی آن یک کیفیت جدیدی است، باید بگویم نفس همین که در این قطعنامه تاکید می‌کند از دولت امریکا مصرا خواهان آن است در همکاری با کشورهای اروپایی اجازه ندهند مقامات یا دیپلمات تروریستهای رژیم که در این جنایات و ترورها دست دارند بتوانند در این زدوبندهای سیاسی یا پشت پرده به قول معروف اینها را در ببرند یا باصطلاح منجر به اخراج اینها به ایران بشوند بلکه خیلی بطور صریح بر محاکمه این دیپلمات تروریستها تاکید می‌کند.

همچنین در این قطعنامه بطور مشخص به برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی اشاره می‌کند و تاکید می‌کند دولت امریکا در چنین شرائطی باید از خانم مریم رجوی به عنوان رهبر اپوزیسیون ایران حمایت بکند، طرحی که اساس آن مبتنی است بر حق منصفانه و آزادانه تمام مردم ایران برای رأی آزاد یعنی به رأی همگانی معتقد است در این طرح ۱۰ ماده‌ای به برابری زن و مرد و برابری مذهبی و قومی بسیار متعهد و معتقد است، خواهان لغو قوانین شریعت و خود ساخته آخوندی است، خواهان یک جمهوری دمکراتیک است، که بر اساس آن جدایی دین از دولت را می‌خواهد، یک ایران غیر اتمی را می‌خواهد که خواهان صلح و همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای با کشورهای جهان و کشورهای منطقه هست، و همچنین خواهان این است که به منشور ملل متحد برای حقوق‌بشر قویاً معتقد است و دراین قطعنامه فراخوان داده بودند به دولت امریکا که باید هر چه قاطع‌تر علیه رژیم ایران و بخصوص تروریزم و نقض حقوق‌بشر و جنایتهای رژیم در صحنه بین‌المللی وارد بشود و عمل بکند.

مطمئن هستم که در استمرار این، احتمالاً در اجلاس بعدی کنگره که از بعد از ژانویه بعد از تعطیلات سال نو برگزار خواهد شد قطعاً و یقیناً ما شاهد دستآوردهای بسیار بیشتری خواهیم بود و تاثیرات این قطعنامه در پیشبرد سیاست‌های عمیقاً قاطع‌تر علیه رژیم در پهنه‌های مختلف را شاهد خواهیم بود.

دولت نوروزی: به نوشته رسانه‌های مختلف از جمله یکی از مقالات آقای فری بیکن اشاره می‌کند به طرحی که توسط سناتور تدکروز که سناتور جمهوریخواه هست که در حقیقت ایشان با همکاری بقیه سناتورهای سنای امریکا چه از حزب دمکرات و چه از حزب جمهوریخواه طرحی را پیش می‌برند که هدف آن بانکهای رژیم هست از نظر این سناتورها باید تمامی بانکهای این رژیم را درگیر عملیات در حقیقت پولشویی و به نوعی به عنوان منابع مالی برای پیش بردن عملیات تروریستی در صحنه بین‌المللی در نظر گرفت چرا که بطور واقعی فکر می‌کنم کمتر عملیات تروریستی در صحنه بین‌المللی هست که به نوعی از انحاء یا بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم این رژیم درگیر آن نباشد و یا دستی در آن نداشته باشد چه از بابت لجستیک یا تسلیحات یا مواد انفجاری و یا حتی امکانات مالی و یا مزدورانی که اجیر می‌کند و یا ماموران وزارت اطلاعاتش که یک نمونه آن را در حول آن خیلی افشاگری شده و جامعه بین‌المللی مجبور شده که واکنش نشان بدهد، یا توطئه بمبگذاری شکست خورده‌ش در فرانسه در ماه ژوئن در گردهمایی بزرگ ایرانیان در حمایت از ایران آزاد و حمایت از آلترناتیو یعنی شورای ملی مقاومت و ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی که فکر می‌کنم دستگیری دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی و بعد دیگر مزدوران وزرات اطلاعاتش چه توسط دولت آلمان و بلژیک و خود فرانسه و همچنین اتریش و لوکزامبورک درحقیقت ۵ کشور اروپایی که درگیر همین عملیات تروریستی بودند به همه دنیا نشان می‌دهد که فی‌الواقع رژیم یکی از فعالترین حامیان اصلی تروریسم یا حتی بنا بر گزارش وزارتخارجه امریکا بانکدار اصلی تروریزم در سطح بین‌المللی است.

بنابراین برای پیشبرد کارهایش یا از سفارتهایش یا از منابع مالی خودش که توسط همین بانکهایش با لاپوشانی ولی مخفی نهادهای که درگیر آن هستند همین نهادها هست، کما اینکه گفتم اسدالله اسدی مشخصاً خودش بمب را به ماموران وزارت اطلاعات برای پیشبرد عملیات تروریستی تحویل دادند، بنابراین خیلی روشن است که سیاستمداران جدی امریکا که به واقع قصد دارند با هر گونه تأمین مالی از توطئه‌های تروریستی در سطح جهان جلوی این بایستند جلوگیری کنند، از اشاعه بی‌ثباتی و تمام مورد تهدید قرار دادن صلح و ثبات امنیت بین‌المللی طبیعی است که بطور فعال روی منابع مالی و بانکهای رژیم بروند تا نتوانند با پولشویی یا هرگونه حقه‌بازی این تحریمها را دور بزنند و یا مورد تبادل قرار بدهند از بابت بدست آوردن ارز چه از بابت باصطلاح ترانسلت کردن و ترنزکشن کردن مالی که درگیر آن هستند بخواهند مانع این بشوند.

بنابراین در این قطعنامه تا همین جا که حداقل ما در جریان آن قرار گرفتیم و علنی شده بدنبال این هستند که اقدامات مشخصی را مورد اتخاذ قرار بدهند که بر اساس همان اقدامات مانیتور می‌کنند تمام بانکهای رژیم را به نوعی بگویم زیر ذره‌بین تحقیق اینها قرار می‌گیرند همانطور بدنبال این هستند که ببینند مسیر این پولها و تبادلات به کجاها و به چه افراد و چه نهادهای منجر می‌شود و بعد بتوانند علیه آنان این تحریمها را اعمال بکنند.

دولت نوروزی: آنچه که اروپا مدعی است می‌تواند تلاش کند و پیش ببرد و مدعی است با توجه به تحریمهای امریکا که در حال حاضر و بطور مشخص هرگونه تبادل ارزی با دلار را ممنوع اعلام کرده، و هر نهاد یا دولت یا بانکی که بخواهد وارد اینگونه تبالات مالی از طریق دلار با رژیم بشود مورد تحریمهاش قرار می‌دهد، بنابراین آن‌ها می‌خواهند بیایند جایگزین این ارز را عوض کنند و از دلار به ارزهای دیگر از جمله به یورو یا با ارزهای دیگر بتوانند این تبادلات را با رژیم ادامه بدهند، اما تا همین نقطه که بحثش را می‌کنند واقعیت این است که هیچ کشور اروپایی پای چنین چیزی نیامده است، من یکی از دلائلی را که بخواهم به شما بگویم فکر کنم اعترافات خود سرکرده‌های رژیم از جمله جواد ظریف که صراحتاً گفته بود که در مصاحبه‌های که با رسانه‌های خود رژیم داشت اعتراف کرده بود در جمهوری اسلامی روزانه انبوه پولشویی توسط بانکها و مقامات مختلف رژیم انجام می‌شود که اگر یادتان باشد منجر به یک بحرانی در جنگ بین باندهای رژیم شد، بحث استیضاح وی بود و اسناد و مدارکی که از کجا می‌گوید که اینها کی هستند و چی هستند یا اگر همچین قوانینی نقض می‌شود چرا رو نمی‌آورد از طرف دیگر بعضی به او انتقاد می‌کنند که تو وقتی بعنوان یکی از مقامات رژیم این حرفها را می‌زنی خودش یک سند محسوب می‌شود بنابراین در صحنه بین‌المللی ما را در منظر اتهام قرار می‌دهید.

یعنی تأمین نهادهای سرکوبگرش از یکطرف و از طرف دیگر تأمین آن دستگاهی که برای جنگ‌افروزی و توسعه‌طلبی صدور بنیادگرایی و تروریزم در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی با آن درگیر و مشغول است، همچنین تأمین آقازاده‌هایش ،همه دزدی‌ها و چپاول‌هایش برای خاندان آخوندها و همه مزدوران و همپالگی‌های دورو بر آنها، بنابراین آنقدر آش شور است که مجبور به اعتراف هستند که هر کدام تقصیر را گردن آن یکی بیندازند، ولی واقعیت نشان می‌دهد و دلایلی هست که آنچه ما به آن دوران سرنگونی و یا بن‌بست مطلق این رژیم میگویم، یعنی بطور واقعی راه حلی ندارد، آنچه که به خوبی اروپا می‌فهمد، رژیم آن باصطلاح دود ودم تبلیغاتی‌ش که تبدیل شده به یک ابرقدرت منطقه‌ای هیچکدام پایه‌ای از اعراب ندارد.

بعضی‌ها متاسفانه از سیاستهای بغایت غلط و کثیف مماسات اروپا است، بدلیل منافع کوتاه مدت تجاری بوده است که رژیم توانسته از این محیط و فضا و این مناسبات ماکزیمم سوءاستفاده برای پیش بردن اهداف خودش برای صدور تروریزم و بی‌ثباتی در کشورهای منطقه بکند، بنابراین الان هیچکدام جرات ندارند از منافع درازمدت خودشان، استراتژی خودشان با دولت امریکا دست بکشند و پای این تحریمها که توسط امریکا اعمال شده نقض کنند، چرا می‌دانند مواجه می‌شوند با نه تنها جرائم سنگین بلکه بی اعتباری در صحنه بین‌المللی، کما اینکه شما احتمالاً شنیده باشید همین اخیراً یکی از بانکهای بزرگ آلمانی، دویچه بانک آلمان یورش خود نیروهای انتظامی پلیس آلمان در سراسر آلمان قرارگرفت، چرا که مجرم شناخته شد بعنوان نهادی که در حال پولشویی برای رژیم ایران هست، بنابراین خیلی روشن است علیرغم اینکه اینها حرفش را بزنند ولی در صحنه عمل هیچ کشوری هنوز چنین مسئولیتی را نپذیرفته است. بنابراین حاضر نیستند بخاطر رژیم یا حتی منافع کوتاه مدت و یا مقطعی در رابطه با روابط تجاری با رژیم منافع درازمدت‌شان و از جمله اعتبار و اعتمادی که به آنها بعنوان نهادهای تجاری می‌شود حاضر نیستند که اینها را از دست بدهند، بنابراین این سازوکاری که آخوندها از آن اسم می‌برند از نظر من فقط بخاطر این است که دفع وقت بکنند یعنی زمان بخرند، روحیه به مزدوران رژیم بدهند، که از ریزش آنان جلوگیری بکنند، همیچنین بتوانند به نوعی با اعتراضات گسترده و قیامهای مردم ایران مقابله کنند، و وانمود بکنند که توان این را دارند بر سر قدرت بمانند، اگر صحبتهای مقامات رژیم را گوش داده باشید که چگونه ابراز خوشحالی می‌کنند که هنوز سرپا هستند، و هنوز سرنگون نشدند، این‌ها همه نشان می‌دهد که وضع رژیم تا چه حد خراب است، آنچه هم که تا الان با اروپا در حد محدود در صحبتهای که با مقامات آلمان و فرانسه داشتند بحث‌شان از این سازوکار مالی و تبادلات این است که به نوعی بحث نفت در برابر کالا را می‌کنند، در حقیقت محدود به دارو و غذا می‌شود، یعنی امکاناتی که مثل کالاهای مصرفی حتی در دستگاهی که بخواهد یکسری قطعات یا کالاهای تولیدی به ایران داده بشود به رژیم یا به کارخانه‌های که بتوانند درحد مینیمم تولیدات داخلی کشور را پاسخگو باشد حتی وارد این نمی‌شود، چرا که ممکن است بعضی از آنها استفاده دوگانه داشته باشند و همه می‌دانند این رژیم مطلقاً ذره‌ای دلش برای مردم ایران نسوخته است، برای جوانان ما نسوخته است، برای کارگران و زنان شریف ما نسوخته است، برای جوانان و بچه‌های مردم ایران نسوخته است، این رژیم اصلی‌ترین دشمن مردم ایران است، بنابراین آن‌ها می‌دانند این امکانات و پول در دست رژیم فقط اساساً برای استفاده خودش برای بقا و ادامه سیاستهایش چه در سرکوب و چه در صدورتروریسم و یا دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و موشکی هست. از مقامات رژیم اخیراً رئیس کمیته هسته‌ای رژیم سوزوگداز کرده بود که خلاصه از اینکه اروپا چرا نمی‌تواند تضادهای مالی رژیم را حل کند، گفته بوده دولت بهتر است معطل اینها نشود و بنا را بر عدم همکاری با آنها بگذاریم، البته کسی نیست به این مزدور بگوید که می‌خواهید بنا را بر عدم همکاری بگذارید راه حل‌تان چیست، گیریم که تو همکاری نکنید، آن‌راه حل چیست؟ از اینها هیچکدام حرفی نمی‌زنند، کما اینکه خود روحانی وقتی به صحنه می‌آید، مستمر از اتحاد و اینکه باید با هم همکاری بکنیم ولی اینکه طرحش چیست؟ ماده چیست؟ هیچ بحثی سر این‌ها نمی‌شود، همه می‌دانند چنانچه رژیم سر این مسائل و ارائه طرح جدی باشد، اول خودش باید از همه این دزدها و پولشویی‌ها دست بکشد، اول خودش باید از احتکار ارز که در عرض چند ماه از دلار ۴۲۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان تبادلات ارزی در بازارهای ارزی و بازارهای سیاه و تهران صورت می‌گیرد، از اینها باید دست بکشد، از اینکه ارزش تومان تا ۳۵۰ درصد سقوط کرده است، از اینها دست بکشد، باید آن پولی را که برای آقازاده‌ها و دزدی‌های خودش می‌دزدد دست بکشد یا برای نهادهای سرکوب خودش بکار می‌گیرد، یا خرج حزب‌الله لبنان می‌کند، خرج حشدالشعبی عراق می‌کند، خرج حوثی‌های یمن می‌کند، خرج دارو دسته بشار اسد می‌کند، باید از اینها دست بکشد، پس بنابراین رژیم کسی نیست که بخواهد از اینکارها بکند، طبیعی است که در این دوران آنچه که سهم مردم ایران می‌شود جزء گرسنگی، جزء فقر گسترده، جزء سرکوب، که تازه بعد از ماهها حقوق کارگران شریف و زحمتکش و شجاع صنعتی اهواز را نمی‌دهند و آنان به خیابان‌ها می‌آیند حتی با کفن که نشان بدهند که کفگیر به ته دیگ خورده است، واقعاً مردم چیزی برای از دست دادن ندارند، توان تحمل این شرائط را ندارند، حتی در آن شرائط رژیم توان این ا رندارد که بیاید حتی حقوق‌های عقب‌مانده آنان را بدهد، بر عکس دستگیر و زیر ضرب و شتم و کتک و شکنجه و دستگیری قرار می‌دهد، بعد هم که شما دیدید از احکام زندانهای طویل المدت همه فشارها و علیه خانواده‌های آنان می‌آورد، بنابراین حق مردم را در مینیمم‌ها نمی‌تواند بدهد، بلکه آنها را هر چه بیشتر بجای گرفتن دزد، کارگران زحمتکش که مورد دزدی قرار گرفتند، یعنی بیش از چندین ماه حقوق آنها را رژیم بلعیده و دزدیده است، بجای اینکه تمام مقامات دست‌اندرکار را پشت میله‌های زندان ببرد چه کسانی را می‌برد؟ کارگران زحمتکش و مردم زحمتکش ایران از غارت‌شدگان گرفته، تا معلمین گرفته، تا کارگران، تا کامیونداران، تا اقشار مختلف و مردم ایران بخوبی می‌بینند علیرغم اینکه روی دریایی از نفت نشسته و در حقثیقت اولین منابع گاز جهان در ایران هست، حجم گازهای ذخیره که در جهان وجود دارد در ردیف یک ایران است ولی چرا باید وضعیت مردم و بچه‌های ما این باشد، خیلی روشن است بدلیل یک چنین رژیم جنایتکاری سر کار است که با اهرمهای سرکوب می‌خواهد همه این دزدیها و جنایاتش را لاپوشانی و به قدرت ادامه بدهد.

دولت نوروزی: من فکر می‌کنم اینها در ارتباط با هم هستند، شرائط بحران و وضعیت انفجاری در داخل کشور وجود دارد و تشدید جنگ جناح‌ها در حقیقت منعکس کننده بحرانهای هست که رژیم نمی‌تواند حل کند، بنابراین این انعکاس در درون دستگاه حاکمیتش منجر به همین جنگ گرگها و دست رو کردن باندهای مختلف می‌شود، در صحنه بین‌المللی و صحنه منطقه‌ای هم اینها جدای از آن سیاست داخلی مطلقاً نیست و در آن زمینه‌ها هم رژیم با هر ایزولاسیون روزافزون مواجه هست یعنی خیلی از همان دود و دم تبلیغاتی‌ش که خودش را طرف حساب جدی یا یک پای جدی تحولات منطقه نشان بدهد به قول معروف از آن عرش اعلاء سقوط کرده است، در سراشیب سقوط هست و کاملاً در سراشیب رفتن به زباله‌دان تاریخ بسر می‌برد، کما اینکه شما فرض کنید در عراق که بیشترین درآمدهای نفتی مردم ایران را خرج گروه‌های تروریستی عراق از دارو دسته مالکی گرفته، نیروهای بدر گرفته، حشدالشعبی گرفته، همه را در موضعگیری حیدر العبادی نخست وزیر عراق خودش را نشان داد، او به صراحه می‌گوید خلاصه اول به رژیم هشدار می‌دهد، از اینکه در ساختار سیاسی عراق دخالت نکند و آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد و بعد هم مشخصاً در رابطه با تحریمهای امریکا موضع دولت عراق را اعلام می‌کند که نمی‌تواند این تحریمها را لغو کند و یا نمی‌تواند نقض بکند، چرا که ممکن است با برخوردها و تنبیهات دولت امریکا مواجه بشود، بنابراین دیدیم خود رژیم از این موضعگیری به شدت به سوزوگداز پرداخت و بلاخره ببینید به چه وضعیتی رسیدیم الان عراق هم که سالیان پشتش بودیم، به این شکل با ما تنظیم رابطه می‌کند و جواب می‌دهد و در نقطه‌ای هست که علیه ایران و منافع ایران موضعگیری می‌کند، و یا در رابطه با اجلاسی که اخیراً در ریاض بود در رابطه با کشورهای حوزه خلیج‌فارس باز هم دیدیم دولتهای مختلف از جمله دولت عربستان موضعگیری قوی علیه مداخلات رژیم در وضعیت کشورهای منطقه بویژه در رابطه با اقدامات تروریستی رژیم داشت، در آن اجلاس به همه کشورهای خلیج‌فارس فراخوان می‌دهد برای اینکه هر چه بیشتر در مقابل تروریسم رژیم و اشاعه تروریزمش در منطقه متحد بشوند، و به او اجازه ندهند که دست به آشوب بزند و هرچه بیشتر وضعیت منطقه و کشورهای منطقه را به خرابی و یا به جنگ و تخریب بکشاند، باز در اعدادش می‌بینیم در منطقه در سوریه که عملاً در حالیکه خودش را در طی این سالیان بدون اغراق، شاید بگویم در این ۵ سال گذشته میلیاردها دلار، حداقل از نظر من تا آنجا که تحولات بوده آقای برایان هوک مدعی هست ۱۶ میلیارد دلار، ولی من فکر می‌کنم ابعادش بسیار بیشتر از این بوده چرا که ما میدانیم رژیم چگونه مخفیانه انبوه از منابع مالی و نفتی چه از عراق و چه از ایران در حمایت از بشار اسد و گسترش و اشاعه جنگ‌افروزی در سوریه دنبال کرده و عملاً آنچه که مردم سوریه با آن مواجه بودند نه فقط دیکتاتوری بشار اسد جنایتکار بلکه در دستگاه نیروی قدس و سپاه پاسداران جنایتکار رژیم ایران و مزدوران دیگرش بوده که برای ادامه این جنگ‌افروزی آنها را به صحنه و جبهه‌ای سوریه گسیل می‌کرد و دیدیم علیرغم میلیاردها دلار پولی که در این جنگ فی‌الواقع ضد انسانی که از نظر من کاملاً یک جنایت علیه بشریت و یک جنایت جنگی است علیرغم همه آنها الان ابتکار عمل در دست روسیه و ترکیه هست و نه در دست رژیم و رژیم در حقیقت به نوعی شاید بگویم یک بازیگر نظاره‌گر تبدیل شده است، بنابراین در صحنه منطقه‌ای خیلی از آن شاخ و هیبت ولی فقیه شکسته شده است، و آن قدرت و حیطه عمل را به آن شکل دیگر ندارد و از دست داده است.

دولت نوروزی: تا جای که به تجارب ما در صحنه بین‌المللی برمیگردد همواره از روز اول خواهر مریم به ما می‌گفت که باید به یک میلیون کار مورچه‌ای و مورچه‌وار ایمان داشته باشید، چرا که یک جنبش یا مقاومت که مستقل است فی‌الواقع در مقابل یک چنین تعادل‌قوای نابرابر و یک چنین رژیم وحشی، جنایتکار و افسارگسیخته، باید اصل را بر کس نخارد بگذارد، و قیمت این به قول معروف مبارزه را بدهد، ما در صحنه بین‌المللی به تنها یک وظیفه اخلاقی و انسانی بلکه حقوقی و بین‌المللی در راستای مبارزه‌مان یعنی سرنگونی این رژیم و قیام مردم ایران به ثمر نشاندن قیام مردم ایران داریم، نباید از حتی یک اپسیلون جنایت‌های این رژیم بگذریم، ما نباید خودمان مقهور یا بدنبال این سیاستهای مماشات که بدلیل زد و بند چشم به ابعاد جنایتهای رژیم می‌بنددباشیم، بلکه بر عکس ما آن کسانی هستیم که باید زبان برنده و توفنده مردم ایران و بخصوص  کسانی که مورد ظلم این رژیم قرار گرفتند باشیم،  چه از دستگیریهای خودسرانه و شکنجه‌های بی‌رویه و سیستماتیک، اعدام‌های گسترده خودسرانه ما نباید بگذاریم که جامعه بین‌المللی حتی یک لحظه در مقابل، همه این جنایتهای رژیم آرام بماند، یعنی تا جای که به ما برمیگردد این وظیفه ما است تا هر چه بیشتر افشا کنیم، گزارش کنیم، تبدیل به اسناد متقن کنیم، به ثبت بدهیم. من با شما موافقم که انتظاری که باید وجود داشته باشد، و حق این رژیم می‌باشد نیست.، ولی ما نباید کوتاه بیاییم ما باید ادامه بدهیم و قطعاً و یقیناً تأثیر دارد، در قدم اول باید بگویم که به هرحال به لحاظ صحنه بین‌المللی دست خیلی از طرف حسابها را برای مراودات تجاری و چه سیاسی با این رژیم می‌بندد، شما فرض کنید حتی همین الان خود رژیم به این اعتراف و اذعان می‌کند و می‌گوید: «این اروپا مدعی هست که به این برجام متعهد هست، ولی ماده‌ش برای ما هیچ است، حتی الان قرار بوده برای ما تضمین بیارند که برجام براه است، ولی الان آمدند در حقیقت برای ما تضمین چی را آوردند؟ تحریم‌های بیشتر»، یعنی همین الان خود اروپا دارد بحث می‌کند از جمله انگلستان، آلمان و فرانسه به روی اقدامات تنبیهی و اقدامات تحریمهای متعدد به دلیل نقض حقوق‌بشر در ایران یا همین الان در رابطه با کنگره امریکا اشاره کردم به تروریزم رژیم ربط دارد ولی حتماً اگر وارد آن بشوید می‌بینید چگونه به سرکوب مردم و باصطلاح حمایت آنان از مقاومت و برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی اشاره دارد، یا همین قطعنامه ۶۵ مین قطعنامه صادره از سازمان ملل، به هر حال شما این را می‌بینید نفس واکنش‌های رژیم در مقابل این افشاگری‌ها و این دستآوردها، به نظر من این خودش یک ببینه دیگری است، خودش گویای این هست که اتفاقاً همه این اتفاقات بسیار مؤثر هست، ممکن هست شما در جا آن چیزی را حق رژیم هست که بسیاری از این فشارها به او اعمال بشود به آن ابعاد هنوز نرسیده اما قطعاً و یقیناً نباید دلسرد شد بلکه باید هرچه بیشتر این تلاشها را ادامه داد، این جنایتها را باید گزارش کرد، حتماً در هر کجای این میهن که رخ می‌دهد درخواست من از شما این هست که به اطلاع مقاومت و بطور مشخص به مجاهدین برسانید و از طریق برنامه‌های مختلف که در دسترس شما قرار دارد، به اطلاع مقاومت ایران برسانید که بتواند هر چه بیشتر این اسناد و مدارک را به ارگانهای ذیربط بین‌المللی ارائه بکند و قطعاً و یقیناً این محکومیت‌ها تاثیرات خودش را دارد کما اینکه من می‌توانم به شما بگویم کشورهای مثل کانادا، مثل استرالیا در حال حاضر روابط تجاری‌شان را بسیار با رژیم تقلیل داده‌اند یا سفارتهاشان را بستند، دیگر سفیری تبادل نمی‌کنند، بنابراین نباید دلسرد شد، سخت هست ولی عملی هم هست و حتماً که محصولات آن را انشاءالله در آینده هر چه بیشتر خواهیم دید به هرحال ایمان داشته باشید، تعادل قوا رو به تغییر جدی است، چرا که همه الان فهمیده‌اند که کار این رژیم رو به اتمام و دوران سرنگونی نزدیک هست.

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.