برای یک ایران آزاد

شورای امنیت سازمان ملل و پیامدهای آن برای حکومت آخوندی : گفتگو با خانم دکتر صوفی سعیدی

0

شورای امنیت سازمان ملل چهارم مهرماه به ریاست رئیس جمهور آمریکا برگزارشد و ترامپ موضعش را درمورد حکومت ایران گرفت و روز قبل یعی سوم مهرماه نیز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزارشد و همینطور روز سوم مهر یک جلسه دیگر هم بود که از طرف بنیاد متحد علیه ایران اتمی برگزار شد که پمپئو وزیر خارجه و جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا مواضع بسیار سختی را علیه رژیم اتخاذ کردند؛ وقایعی که نقش سرفصلی در سرنوشت رژیم دارند . پیامدهای سازمان ملل و جلسات حاشیه‌ای آن برای رژیم آخوندی چه خواهد بود. درهمین رابطه دکتر صوفی سعیدی دکترای روابط بین الملل؛ استاد دانشگاه و از اعضای شورای ملی مقاومت ایران طی گفتگویی باشبکه تصویری ایران آزادی به این موضوع پرداخته و به سئوالات پاسخ میدهد .

خانم سعیدی: بله مهم هست که بدانیم که اجلاس سالانه سازمان ملل هفته گذشته اولین روز گشایش ۷۳ مین اجلاس سازمان ملل بود، سران دولتهای جهان حدود ۱۹۳عضو هستند که در این جلسه شرکت داشتند از نظر حضار جلسه بسیار مهم است مقداری به آن بپردازیم و نمایندگان دولتهای جهان حضور داشتند .

آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا بطور بی سابقه‌ ایی در سخنرانی شان تمرکز را روی ایران قرار دادند همچنین ۳ دقیقه از صحبتهایشان مشخصا در رابطه با ایران بود ، خارج از این محتوی صحبت های ایشان در رابطه با ایران به تیزترین وجه با روشنی و شفافیت کامل و قاطعیت مواضع بسیار مهمی روی فعالیتهای رژیم ایران در داخل و خارج مطرح کردند.

من چند نکته مهم را اینجا بیان میکنم ؛ ایشان رژیم را یکی از عوامل هرج و مرج در منطقه دانست و اینکه رژیم ایران به همسایه ها و دولتهای محلی هیچ احترامی نمی گذارد ؛ ملاهای که در ایران در قدرت هستند میلیاردها دلار از سرمایه مردم را به جیب زدند که همه اینها دزدی و یغما به حساب میاید . منابع اقتصادی مردم ایران را به یغما بردند و نابود کردند و در ازای آن جیب خودشان را پر کردند ، ما البته فکر میکنم در رسانه‌ها مدت‌ها بود این نکات را گفتیم ،  حالا آقای ترامپ مطرح کردند . اینکه پاسدارها چقدر دزدی کردند به ابعاد نجومی سرمایه‌ایی که آنها به چنگ آوردند ،  همه بیلانش موجود هست ولی اینکه ایشان اینها را در سازمان ملل در مجمع عمومی و انظار بین المللی در حضور دولتمردان و سران مقامات این دولتها مطرح کردند بسیار مهم است

نکته دیگری که ایشان گفتند اینکه اینها سرمایه ‌هایی که دارند به چنگ میاورند در ازایش مردم جیبشان خالی هست ، دولت ایران این حاکمین فاشیسم؛ اینها را برای جنگ افروزی در منطقه استفاده میکنند؛ و جیب مزدوران خودشان را پر میکنند .

؛‌بنابراین در ابعاد اهداف توسعه طلبانه و جنگ افروزی  ؛ ‌آقای ترامپ توضیح داد و صحبت کرد . بخاطر همین مکالمات هست که کشورهای منطقه با آمریکا ابراز حمایت کردند ، از دولت امریکا و تصمیم‌ش مبنی بر خروجش ار معاهده برجام که از طرف رئیس جمهور پیشین آمریکا در یک سیاست مماشات با ایران بسته شده بود، از دولت امریکا حمایت میکنند؛ و اینکه ترجیح میدهند همینطور که امریکا مد نظر دارد این سیاست را پیش میبرد تحریمهای اتمی مجدد بر ایران اعمال شود.

من هم یک جمله اضافه کنم در رابطه با ترامپ که فکر میکنم اصل جمله را ایشان گفتند ما نمیتوانیم به اصلیترین حامی تروریسم که کشور ایران بعنی دولت ملاهاست در جهان اجازه بدهیم که در عین حال خطرناکترین سلاح های کشتار جمعی مثل سلاحهای اتمی را در دست داشته باشد بنابراین خیلی مصر و جدی حرف زد طبیعتا من فکر میکنم ایشان به صراحت بدون هیچ شبه‌ایی موضع دولت امریکا را در رابطه با ملاها اعلام کردند .

خانم سعیدی: این هفته ؛ هفته بسیار تاریخ سازی بود و بسیار بسیار مهم ،همه این صحبتها و جلسات در حقیقت در خود سازمان ملل در مجمع عمومی و شورای امنیت و در جلسات حاشیه‌ایی مکررا ایران سوژه اصلی بود،  این یکی از جلسه اتحاد علیه ایران اتمی ؛ مهم بود ،  دو تا از شخصیتهای بسیار مهم صحبت کردند اقای جان بولتن بودند که مشاور امنیت ملی کاخ سفید هستند .

دیگر ی وزیر خارجه اقای پمپئو بودند. آقای بولتون تیز و مشخص گفت: رژیم ایران آدمکش و جانی هستند و گفتند هر که بخواهد از اینها حمایت کند آنها  هم باید یک عواقبی را تحمل بکنند؛ در حقیقت خواستار این شد که این رژیم رفتارش را عوض کند اگر انتظار سیاست متفاوتی با خودش دارد ؛ خیلی مشخص گفت من آمدم اینجا پیام مشخص و روشنی بدهم به دولت ایران،  ما شما را زیر نظر داریم و سراغتون میایم اگر بخواهید  ادامه بدهید و تخطئی بکنید .

ایشان گفتند ملاها همه جا میگویند امریکا شیطان بزرگ است آره،  شما هر کاری علیه ما بکنید یا علیه متحدهای ما بکنید؛ بله ما شیطان بزرگ سراغتون میایم من فکر میکنم اینجا برای هر ناظر سیاسی خیلی بی سابقه است اینچنین قاطع و اینچنین رک و به هرحال موضع‌ها را آنجا مطرح بکنند.

اقای پمپئو هم تیز و مشخص در رابطه با سیاست خارجی امریکا در قبال ایران صحبت کردند.ایشان گفتند رژیم حاکم بر ایران یک رژیم فاشیستی هست و یک لیست بالا بلندی از دهها رشته فعالیتهای تروریستی ایران یعنی از مهمترین و تاثیر گذارترین «چون ما میدانیم خیلی بیشتر فعالیت تروریستی داشته» را گفتند که در ۴ قاره جهان و طی چهل سال گذشته رژیم ایران کارهای تروریستی انجام داده. البته مقاومت ایران سالهاست ا ینها مطرح کرده و در رسانه‌ها بود ایشان دوباره بحث آوردند بخاطر اینکه ما میدانیم ایران چقدر هزینه گذاشته برای فعالیتهای تروریستی منجمله بمبگذاری در برج‌ های خبر که پرسنل نیروی هوایی امریکا در عربستان درسال ۸۳ استقرار داشتند و غیره؛ ایشان یک چیز جالبی خارج از همه نکته‌های مهم شان  از فعالیتهای تروریستی ایران را میشمردند به اصلیترینش که رسیدند توضیح دادند .در رابطه با واقعه ی که چند ماه پیش در اروپا رخ داد یکی از کارکنان سفارت ایران در اتریش مستقر بود جزیی از عاملان طرح و تروری بوده که برای بمبگذاری ،  ایشان البته گفتند گردهمایی سیاسی ما میدانیم در رسانه ها بود و گردهمایی ژوئن مقاومت ایران بود که شخصتیهای بین المللی در آن شرکت داشتند و هموطنان عزیزمان بصورت گسترده شرکت داشتند

یکی از  شخصتیهای برجسته دیگر دراین جلسه اقای جوزف لیبرمن بودندکه سناتورقدیمی و سیاسی و شخصیت شناخته شده امریکا هستند و صحبت کردند ؛ ایشان اشاره میکردندکه  وضعیت اقتصادی ایران بدتر شده؛‌ و باز هم توصیه کردند ایران اگر بخواهد تغییر رفتاری بکند باید دست از فعالیتهای تروریستی بردارد و فشارهای بین المللی را روی خودش کمتر بکند ؛ اگر اینکار را نکند آقای لیبرمن گفتند ایران مواجه با یک انقلابی خواهد بود که طبیعتا این دولت را جارو کرده و بکناری می زند.

خانم سعیدی: جلسه روز جمعه در نیویورک بود باز هم ما می بینیم بطور فوق العاده ایی به موضوع ایران ؛ فعالیتهای تروریستی ایران و خشونتش نسبت به مردم ایران و سرکوبش ، این ترمی که در این جلسه بکار برده شد ؛ من فکر میکنم نشان میدهد که سوژه های مهم ایران را و مردم ایران را که سعی کردند دونه بدونه در مجامع مختلفی ودر این هفته که تمام شخصیتهای بین المللی و جهانی در نیویورک حضور داشتند بدلائل برنامه های مختلفی که رخ میداد،  یعنی از این حضار و حضورشان هم بهره بردند که بتوانند به بهترین وجهی مسائل مربوط به ایران را عنوان کنند.

آقای برایان هوک با اینکه در رتبه مشورتی در داخل وزارت خارجه کارمند هستند ولی در عین حال ایشان چند ماه قبل اعلام شد در یک جلسه‌ایی در وزارت خارجه که مقام مشخص ایشان یک مقام هماهنگ کننده در یک کمیته‌ایی به اسم گروه اقدام ایران.

من توضیحی که میخواستم خدمت شما هموطنان بدهم این بود که اهمیت این کمیته جدیدی که ایشان در موضع مسئولیت قرار گرفته چیه ؟ جنبه‌های مختلفی از بخشهای مختلف؛ از کابینه این دولت از وزارتخانه های مختلف در موضع تخصصی خودشان درگیر بحث و برنامه‌ریزی در رابطه ایران هستند وزراتخارجه؛ وزارت دفاع؛  شورای امنیت ملی؛ حتی سازمان بین المللی پولشوئی بخش امریکای اش؛  همچنین گستردگی در مواجه با ایران و فعالیتهای مختلف ایران؛ تخریبی که جنبه های مختلفی دارد از جانب ایران انجام می گیرد بخواهیم هماهنگ کنیم یک کمیته هماهنگی میتواند خیلی بهترسرجمع بکند مطالب را.

مشخصا تا آنجا که به جمع آوری اخبار و اطلاعات و تاکتیک و استراتژی برای پیشروی در رابطه با سوژه ایران است این توسط وزارتخارجه ایجاد شده و از چند ماه پیش موجودیتش اعلام شد ؛ کمیته اقدام ایران نام دارد؛  ریاست این کمیته را آقای برایان هوک بعهده دارد و در عین حال شخصتیهای از موضع تخصصی خاص دیگر که اعلام خواهند کرد بزودی  درموضع مسئولیتهای مختلفی در این کمیته فعالیت میکنند .

حالا میرسیم به این سوال که در بریفینگ در جمعه برگزار شد . یک موضوع بسیار مهمی  که مقاومت ایران هم مدتهاست و سالهاست همیشه که در صدر موضوعاتی بوده که با جامعه جهانی عنوان میکرده و به‌اش می پرداخته و در این زمینه افشاگری میکرده در حمایت از هموطنانمان در ایران ؛ موضوع حقوق بشر در ایران است .

و برایمان مشخصه که چرا این موضوع مهم است  برای جامعه ایران بویژه قهرمانان کانونهای شورشی؛ مردم مبارز عزیزمان که بلاخره باید تضمینهایی در رابطه با حق و حقوق مدنی اینها وجود داشته باشد؛ ریسکهای بزرگی میپذیرند و  مبارزه میکنند؛ جانفشانی میکنند این نباید از انظار بین المللی و جامعه جهانی دور بماند و در عین حال مکانیزمهای حفظ حقوق اینها باید پابرجا بماند.

این جلسه یکی از صحبتهای مهمش در رابطه با حقوق بشر و حمایت از مردم و حقوق مدنی بود ؛ من البته باید واقعا باید به شما بگم بعنوان یکی از اعضای این مقاومت که به شما نقل میکنم حضور مستقیمی داشتیم در رابطه با صحبتهای دو کمیته سوم در نیویورک با دیگر کشورها از مطالب و مدارک که ارائه میدادیم به دولتها؛ شاید آن موقع توجه خاصی به ایران نبود ولی این مقاومت بود در صحنه که در طی این ۴۰ سال از هر طریقی میتوانست موضوع حق و حقوق مدنی حقوق بشر را بعنوان یک آلترناتیو سازمانیافته بسیار قوی و محبوبی انجام میداد؛ اینها را ما بردیم و در صحنه بین‌المللی مطرح کردیم؛ ولی اینها صحبتهای که میگوئیم  نباید واقعا دور از نظر باشد؛  برای هموطنان ما که بدانند که در سرتاسر دنیا در تمام کشورها حالا ما داریم بویژه صحبت از سازمان ملل میکنیم اعضای این مقاومت؛ هوادارانش ؛‌دوستانش؛ بطروق مختلف فعالیتهای از هر شیوه‌ائي که امکان پذیر بوده برای رساندن صدای حق طلبانه مردم به مجامع بین المللی رسوندند.

این جلسه هم خودبخودی نیست طبیعتا؛ اون چیزی که توجه قوی‌ترین دولت سیاسی کشور اقتصادی دنیا را پشت مسئله‌ایی می آورد؛ در نقطه ریاست جمهور دولت امریکا ، سر تمام افراد کابینه او و وزرای مختلفش؛ و دست اندرکاران و فعالیتهای که دراد به ‌اش اختصاص میدهد میاورد پشت مسئله حل حقوق بشر رژیم ایران و غیر اتمی کردنش و سرکوبی که دراد در داخل و خارج و به یغما بردن تمام سرمایه مردم را.

به هر حال باید بدانیم پشتش چنین مقاومتی بوده در نقطه مشخص شما من میدونم فقط اینرا آخرش تمام بکنم برای پاسخ به این سوال اینه که؛ این جلسه سعی کرده که بپردازد به حقوق بشر و باز هم در رابطه با زندانیان سیاسی و هر چه زودتر آزاد کردن آنها و اینکه  ما توجه بین المللی را داریم یعنی در این جلسه باید عنوان کرد ما پیگیری میکنیم و بقول معروف انظار بین المللی را با خودمان همراه میکنیم.

خانم سعیدی: سوال بسیار خوبیه چون در زمینه همین بحثها و وقایعی که هفته گذشته در نیویورک در سازمان ملل اتفاق افتاد نشان میدهد این تشبثات؛ این حرکتها؛ این فشارها؛  و بن بست قرار گرفتن رژیم را ،اینها تحت فشارند یعنی خارج از اینها مجیزگویی و حتی محلی از اعراب ندارد بقول معروف؛  ولی اینها در یک تنگنای فوق العاده ایی قرار گرفتند به هرحال شما فکرش را بکنید از لحاظ سیاسی بدون شکاف الان فشار با هدایت دولت امریکا و رئیس جمهور امریکا روی رژیم ایران متمرکز هست ،  بارها تکرارکردند به هیچ وجه من الوجوه کوتاه نمی آیند.

بقول اقای برایان هوک گفت یکبار دیگر تاکید میکنم که گول این دیپلماتهای صیقل خورده ایران مثل جواد ظریف و روحانی و امثال اینها را نخورید ،خوب اینها میدانند امثال نماز جمعه ایران و دیگر پاسدارهای که ما بیشتر هم عکس العمل آنها را می بینیم ؛ من یک نکته دیگر هم بگویم ببینید؛ این فشار حالا ما داریم از جنبه خارج از ایران صحبت میکنیم که برای هموطنانمان حتما روشنه و من تاکید میکنم؛ باید بدانند چقدر جامعه بین المللی را پشت خودشان دارند؛ در حال حاضر داخل ایران کامیونداران این مملکت این سومین دور اعتصابشان هست؛ باز دوباره صحبت از دستگیری آنها و تشبثات از امثال این امام جمعه و صحبت از دیروز و پریروز بوده اینها را اعدام میکنیم؛ خب اینها در حقیقت تعبیرش ؛ معنیش اینه که این رژیم فهمیده نظام در تزلزله و در سراشیبی  است و از داخل تحت فشاره؛ بنابراین من این صحبتها و این حرفهای پوچ و بن بست قرار گرفتن امام جمعه هست و من فکر میکنم طبیعتا هر چه بیشتر تحت فشارند ما بیشتر هم از اینها خواهیم شنید.

خانم سعیدی: من فکر میکنم این اجلاس در واقع ؛ موقعی رخ داده که ما امسال از دی ماه گذشته هموطنان مبارز ما کانونهای شورشی؛ یک قیام عمومی را شروع کردند که سابقه نداشت؛ بهای سنگینی برای آن پرداختند و میپردازند؛ در واقع ما دوبار این قیام را در این هفت  هشت ماه تجربه کردیم ؛ یعنی دور دوم چند ماه پیش شروع شده؛ یعنی در آن نهایت رشادت و از خود گذشتگی را مردم ایران نشان دادند و الان دارند نشان میدهند با مبارزه‌ایی که دارند میکنند؛‌ طبعا  الان هم اشاره کردم خدمتتان در رابطه با اعتراضات کامیونداران و رانندگان کامیون؛ در حقیقت پیامی که دارند میدهند؛ باز دارم میگویم باز متفاوته با توجه به همچین جلساتی بین  المللی که متمرکز دراد روی ایران صحبت میکند؛ به گفته مقاومت این سیاست مماشات شکست خورده؛ دیگر جایی برای مذاکره و گفتگو و امتیاز دادن به این رژیم باقی نمانده؛ اقای هوک نقل کرده که نه ما و نه جامعه بین المللی دیگر ؛ وقتی این حرف را میزنه یعنی اصل پیام مشخصه پایان سیاست مماشات را نمایندگی میکند . بنابراین من فکر میکنم ما وارد یک فاز بسیار بسیار جدید و نوین رو به اعتلا برای مردم وآینده ایران داریم و سرشکستگی و فرو مایگی برای رژیم فاشیستی دینی ایران است.

خانم سعیدی: چقدر نکته خوب و مهمی مطرح شد اتفاقا با این سوال چون من فکر میکنم یکبار دیگر مهر تاکید می گذارد بر روی اینکه ما در رابطه با تمام ملاقاتها و جلسات و بحثها و نظرات شخصیتهای مختلف از هر کشوری در رابطه با ایران دیدیم این هم بوضوح مشخص میکند در یک سطح رژیم ایران در یک بن بستی قرار گرفته که از آن نمی تواند بیرون بیاید .

در رابطه با نکته شما این بحث بن بستی که عرض کردم خدمتتان خیلی مشخصه وقتی رئیس جمهور امریکا میاید آنجا خیلی تیز و مشخص ؛ متوجه به آخوندای دولت رژیم که آنجا بودند منجمله ظریف و روحانی و جامعه بین المللی میاید میگوید آقا قصد مماشات و مذاکره با این رژیم را نداریم این رژیم فاشیستی است ؛ اقای ترامپ عوض اینکه بیاید با اآنها صحبت بکند خیلی تیز و مشخص در رابطه با جنایتهایی که رژیم با شهروندان امریکا کرده و در داخل ایران دارد اعمال میکند نقض حقوق بشررا ؛ صدور سرمایه به خارج برای کارهای تروریستی درکشورهای منطقه؛ همه اینها را ارائه داد به جامعه جهانی؛ این نوع غارت کردن سرمایه از بین بردن منابع ملی که ایشان  اشاره کرد بخاطر تمام سهل انگاری همین رژیم فاشیستی در داخل ایران؛ گسترش خشونت در منطقه؛ ببینید تمام این نکاتی که رئیس جمهور امریکا و دیگران مکررا اشاره کردند نشان میدهد این دولت و کشورهای منطقه بویژه جامعه جهانی ادامه یک شیوه مماشات را یا دیالوگ را با رژیم یک دولت فاشیستی در ایران که ما داریم صحبتش را میکنیم را ندارد به این میگویند بن بست مطلق برای رژیم ایران .

خانم سعیدی: اتفاقا این سوال خیلی هم ربط دارد به تمام بحث ها و صحبتهای که راجع به  وقایع مختلفی که  در نیویورک رخ داد ، یکی از جلسات بسیار مهم و برنامه ها در نیویورک که همین روزها جلسه‌ایی بود که هموطنان  ما در امریکا برگزارکردند و از سراسر امریکا چندین هزار نفر گرد هم آمدند و چندین شخصیت سیاسی مهم و برجسته امریکا منجمله آقای جولیانی در آنجا حضور داشتند و صحبت کردند ولی خارج از جنبه های فوق‌العاده متفاوت و مهم و پیامهای مهم که این جلسه داشت من فقط میخواهم در زمینه صحبتمان بگویم که واقعا این نقش تیز و مشخص نقش پررنگ مقاومت ایران؛  هواداران مقاومت ایران؛ یک مقاومتی سازمانیافته را که یک چنین گردهمایی را برگزار میکند نشان میدهد،  یک چنین حمایت بین‌المللی و شخصیتهای متنفذی در راستای کارزاری که برای آوردن آزادی به این مملکت و حمایت از کانونهای شورشی و مردم درداخل ایران دارد،

صحبتها از جامعه بین‌المللی و تغییر رژیم ایران بیان بکنند؛ ببینید اینجا بیشتر صحبت از این بود که یک آلترناتیوی وجود دارد این را نباید دور از ذهن داشت؛ شخصیتهایی که در آن  جلسه حضور داشتند شخصیتهای امریکایی و بویژه بین‌المللی اذعان داشتند از یک چنین حمایتی آنها هم دفاع میکنند.

بنابراین یک آلترناتیو وجود دارد؛ آلترناتیو سازمانیافته و بی‌نظیر که بتواند این گردهمایی را برگزار بکند به نفع فعالیتهای داخل کشور اما به هرحال یک همچنین مقاومتی پلاتفرم خاص خودش را آمده ارائه داده ؛ برنامه دولت موقت خودش را دارد؛ میتواند پیام روشنی برای هموطنان داخل کشور بدهد؛  حضار بین‌المللی این مقاومت و جانفشانی‌ها و خونهایی که داخل ایران ریخته میشود تمام فعالیتهای کانونهای شورشی از یک حمایت بیدریغ ایرانی و یک آلترناتیو و همچنین انظار بین‌المللی و شخصتیهایی که مصمم هستند و این هفته نشان دادند ؛ به نظر من در  این جلسه و پیامش هم خیلی مشخص بود آلترناتیوی وجود دارد برنامه ۱۰ ماده‌ایی خانم رجوی که من فکر میکنم با شخصیتهای مختلفی مشخصا سال گذشته صحبت داشتم بویژه امریکا درسطح آکادمی یک نفر به من میگفت « من فکر میکنم خود ما هم در امریکا یک همچین پلاتفرمی که ایشان ارائه دادند همه این مفادی که کنارش آوردند ما همه اینا نداریم ».  یک همچین عزم وتعهدی وجود دارد حتی برای آینده ایران و یک همچین‌آلترناتیوی و من فکر میکنم برای ما بسی مباهاته؛ و مایه بسی افتخاره؛ و اینکه باید دلگرم باشند تمام رزمندگان ما در داخل ایران؛ هموطنان عزیزی که ناراحت هستند برای آينده این مملکت و کانونهای شورشی طبعا که بدانند که فعالیتهای که دارند میکنند بدون حمایت نیست و توجه بین ‌المللی هم معطوف آن هست .

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.