برای یک ایران آزاد

شکست ارتش پوشالی رضا خان در برابر نیروهای متفقین

شکست ارتش پوشالی رضا خان در برابر نیروهای متفقین

0

سوم شهریور ۱۳۲۰
شکست ارتش پوشالی رضا خان در برابر نیروهای متفقین

سوم شهریور سال ۱۳۲۰ به‌دنبال اولتیماتومهای انگلیس و شوروی به ‌رضاخان مبنی بر خودداری از حمایت از آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، و به‌منظور ارسال کمکهای نظامی به ‌اتحاد شوروی، که مورد حمله قوای هیتلر قرار گرفته بود، قوای این دو کشور از جنوب و شمال وارد خاک ایران شدند.
مراکز مهمی مانند تبریز و مشهد و شهرهای ساحلی دریای خزر تحت اشغال ارتش شوروی درآمدند. وانگلیس هم شهرهای کرمانشاه و همدان وبخشی از جنوب غربی خوزستان را به اشغال در آورد ،
ارتش سرکوبگر رضاخانی، در برابر قوای متفقین کمترین مقاومتی نکرد و اکثر یگانهایش ازهم گسیخت و نیروهایش سلا ح را بر زمین گذاشته تسلیم و یا پراکنده شدند.

شکست ارتش پوشالی رضا خان در برابر نیروهای متفقین
روز ششم شهریور، رضاخان در برابر متفقین عقب نشست و تصمیم خود مبنی بر خودداری از مقاومت در برابر نیروهای متفقین را اعلام کرد.
دروحشت از فوران خشم و خروش مردم علیه دیکتاتوری دست‌نشانده رضاخان، وی از روز هشتم شهریور در تهران حکومت نظامی اعلام کرد.
روز بیست‌و پنجم شهریور۱۳۲۰، نیروهای متفقین، تهران را نیز به‌اشغال خود درآوردند.
قبل‌از ورود نیروهای متفقین به‌تهران، دولت انگلیس که منافع خود را در حفظ دولت مرکزی می‌دید پس از مشورت با شورو یها به ‌رضاخان توصیه کرد تا از سلطنت کناره‌گیری کند و به‌جای او پسرش محمدرضا را که مطیع تر و فرمانبردارتر است به‌سلطنت گمارد.
دولت انگلیس پیامی به این مضمون به رضاشاه ارسال کرد
ممکن است اعلیحضرت لطفاً از سلطنت کناره‌گیری کرده و تخت را به پسر ارشد و ولیعهد واگذار نمایند؟ ما نسبت به ولیعهد نظر مساعدی داریم و از سلطنتش حمایت خواهیم کرد. مبادا اعلیحضرت تصور کنند که راه‌حل دیگری وجود دارد.
سرانجام رضاخان تحت نظر نیروهای انگلیسی از بندرعباس با کشتی از ایران خارج و به جزیره موریس تبعید شد و بالاخره در آفریقای جنوبی درشهر ژوهانسبورگ مرد .

شکست ارتش پوشالی رضا خان در برابر نیروهای متفقین

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.