شیخ شیمیایی و موسم شورش نهایی!

شیخ شیمیایی و موسم شورش نهایی!

موج جدید حمله شیمیایی به مدارس دخترانه توسط ایادی حکومتی و به فرمان خامنه‌ای که بعد از مدتی وقفه دوباره آغاز شده، موضوع آخرین سروده شاعر دلسوخته وطن« گودرز» است که تقدیم می‌شود:

شیخ شیمیایی !

 دوباره «رهبر» وامانده رو نمایی شد                        

 به صحن مدرسه ها شیخ شیمیایی شد

به جنگ دخترکان با سپاه مخفی خود                 

دوباره جلوه‌گر قدرت ولایی شد

به اعتراض از این جرم و این جنایت خویش            

رکورد دار سخن گفتن ریایی شد

خودش کند و خودش نیز می شود شاکی            

 وقاحت از سخن‌اش غرق بی‌حیایی شد

ز اقتدار نظام‌اش که گاز سمی را                      

 به مدرسه ها بزند باز رونمایی شد

ز فرط واهمه از آن قیام و آن شورش                    

دچار ترس و جنون گشته و هوایی شد

ز روی حس و حواس و غریزه‌اش داند

که از مقام «ولی» موسم جدایی شد

چنین بود  که از آن بغض و کین حیوانی             

در همین زمینه

هشدار عفو بین‌الملل به ادامه حملات شیمیایی به مدارس دختران

نصیب مدرسه ها گاز شیمیایی شد

بگفت رند و ظریفی که  گاری عظما                  

فتادنش به مسیر فنا نهایی شد!

وجود او بتر از مار سمی و مهلک              

زمان کشتن این مار و سم زدایی شد

برای رفتن دیو با نظام منحوس‌اش                   

بیا که موسم  آن شورش نهایی شد

   گودرزـ فروردین ۱۴۰۲

ما را درتوئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل