برای یک ایران آزاد

«شیفت ایثار» چیست؟؛ راه جدید پرداخت نکردن حقوق کارگران

0

«شیفت ایثار» طرحی از طرف بسیج است. در این طرح قرار است به کارگران حقوقی پرداخت نشود و اسم آن را هم حرکتی در جهت اقتصاد مقاومتی گذاشته‌اند.

این روزها نگاه‌ها به سمت شهر شوش است؛ جایی که کارگران نیشکر هفت‌تپه به میدان آمده‌اند. آنها به خیلی چیزها که علیه‌شان در جریان است اعتراض دارند اما برجسته‌ترین خواسته‌ی آنها پرداخت چهارماه حقوق پرداخت نشده‌شان است.
این وضعیت تنها شامل حال کارگران نیشکر هفت‌تپه نمی‌شود. کمتر روزی‌ست که خبری از اعتراض کارگران به‌خاطر عدم دریافت حقوق‌های‌شان نشنویم؛ یک‌ماه، دوماه، سه‌ماه و گاه تا ۷ یا ۸ ماه نیز می‌شود که کارگرانی حقوق خود را دریافت نکرده باشند.
اما این وضعیت باعث نمی‌شود تا بسیج طرح‌های جدیدی برای پرداخت نکردن حقوق کارگران پیش نکشد. بسیج جزیی از سپاه است و در هر کارخانه‌ای حضور دارد. سپاه و سایر بخش‌های تحت کنترل خامنه‌ای به همراه دولت، دو کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شوند. پس طرح‌هایی که از طرف این کارفرمایان پیشنهاد می‌شود قابلیت اجرایی شدن دارد.
حسین قلیجی در گفت‌وگو با مهر از طرح «شیفت ایثار» خبر می‌دهد. این طرح چیست و چه‌کاری قرار است به‌وسیله آن انجام شود؟
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ به مهر می‌گوید: «طرح «شیفت ایثار» یک روز کاری بدون دستمزد ویژه کارگران و مدیران برای کمک به مشکلات اقتصادی کشور است».
به‌عبارت خیلی ساده؛ قرار بر این است که حقوق ندادن به کارگران عنوان «شیفت ایثار» پیدا کند. در این طرح کارگران باید «مشکلات کارخانجات» را با عدم دریافت حقوق خود حل کنند. به‌گفته حسین قلیجی به این ترتیب «روحیه ایثار و فداکاری در مجموع کارخانجات کشور»، «جریان» می‌یابد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ برای جا انداختن این طرح، آنرا با «اقتصاد مقاومتی» خامنه‌ای نیز پیوند می‌زند و از توجه ویژه «شیفت ایثار» به آن خبر می‌دهد. هرچند مفهوم دقیق این ادعا معلوم نیست اما از آنجایی که هر طرح و برنامه اقتصادی در خلافت اسلامی! دارای یک برچسب «اقتصاد مقاومتی» نیز می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که نظام در اجرای «شیفت ایثار» جدی است.
البته در عالم واقع، «شیفت ایثار» برای سالیان است که در ایران در حال اجراست به این مفهوم که کارگران در برابر کار انجام شده حقوقی دریافت نمی‌کنند اما این طرح دو تفاوت با آنچه تاکنون در جریان بوده است دارد؛ نخست آنکه کارگران نمی‌توانند در برابر کار بدون دستمزد معترض شوند. دوم آنکه بی‌حقوق محدودیت زمانی نخواهد داشت.
این احتمال وقتی به واقعیت نزدیک می‌شود که حسین قلیجی تصریح می‌کند: «‌هر شخصی به میزان توانایی که دارد می‌تواند شیفت کاری خود را وقف این کار خداپسندانه کند» [مهر ۲ آذر ۹۷] یعنی وقف «شیفت ایثار»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.