برای یک ایران آزاد

صحن نماز جمعه در کنترل کارگران نیشکر هفت‌تپه

0

صحن نماز جمعه به کنترل کارگران در‌آمد؛ این‌بار در شهر شوش و توسط کارگران نیشکر هفت‌تپه. این فقط یک حرکت اعتراضی نیست؛ این به روشنی خبر از یک چرخش در توازن قوا می‌دهد.

 

صحن نماز جمعه شهر شوش در کنترل کارگران نیشکر هفت‌تپه درآمد. آنها پشت خود را به‌‌جایگاه نماینده‌ خامنه‌ای کرده و شعار دادند، «رو به میهن پشت به‌دشمن»

این نخستین بار نبود که زحمتکشان ایران نماینده‌ خامنه‌ای و جایگاه نماز جمعه را محل دشمن می‌نامند، پیشتر در اسفند سال ۹۶ همین شعار توسط کشاورزان اصفهانی در محل نماز جمعه سر داده شده بود.

چند ماه پس از آن در پایان فروردین ۹۷ این کازرونی‌ها بودند که با تصرف صحن نماز جمعه شعار دادند: «وای به روزی که مسلح شویم»

این‌همه در حالی رخ می‌دهد که دوازدهمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه به پرداخت نشدن حقوق‌شان، این‌بار از خیابان‌های شهر شوش خود را به‌صحن نماز جمعه شهر می‌کشاند.

روزگاری محل نماز جمعه جایی برای تجمع حزب‌اللهی‌ها‌ بود. آنها پس از پایان این تجمع در خیابان‌ها سرازیر می‌شدند و بر حسب نیازهای روز حکومت ممکن بود دست به تظاهراتی بزنند یا پرچمی را به آتش بکشند یا شعاری بدهند. اما اکنون به‌نظر می‌رسد آن حزب‌اللهی‌ها حتی نمی‌توانند از محل تجمع خود حفاظت کنند.

اکنون این مردم و به‌خصوص زحمتکشان هستند که راهی محل‌های آنها می‌شوند، شعار می‌دهند، مطالبات خود را مطرح می‌کنند و صحنه را ترک می‌کنند.

با پیشروی قیام ایران، به تدریج سنگرهای خلافت اسلامی! یک‌به‌یک فتح می‌شوند. به یاد می‌آوریم که دفاتر نمایندگان خامنه‌ای و حوزه‌های علمیه حکومتی، از جمله مراکزی بودند که در قیام دی‌ماه ۹۶ هدف تهاجم قیام‌آفرینان قرار گرفتند. پس از آن صحن نماز جمعه به محل اعتراض مردم علیه حکومت تبدیل شد.

این یک واقعیت است که پیش از فتح پادگان‌ها، پیش از آنکه زندان‌ها گشوده شوند و پیش‌ از آنکه مراکز قدرت در کنترل مردم قرار بگیرند؛ نخست محل‌های تجمع دشمن در درون جامعه به تسخیر مردم درمی‌آید. مسیر قیام و انقلاب در ایران اینگونه به پیش می‌رود.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.