برای یک ایران آزاد

صوتی کنفرانس«نقض حقوق بشر در ایران، زیر ذره بین»آقای رویایی

0

صوتی کنفرانس«نقض حقوق بشر در ایران، زیر ذره بین»آقای رویایی
نقض حقوق بشر در ایران، زیر ذره بین ؛ قتل عام ۶۷ وگزارش عفو بین الملل: گفتگو با محمود رویایی

نقض حقوق بشر در ایران و گزارش عفو بین الملل در رابطه با قتل عام ۶۷ درآستانه سالروز تصویب
اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ حاکمیت آخوندها را درسطح جهانی به چالش میکشد وقتل عام۶۷
را«جرم به طور گسترده و نظام‌مند در حال وقوع، و مصداقِ جنايتٍ ادامه‌دار، عليه بشريت است» می‌نامد.
درهمین رابطه آقای محمود رویایی طی گفتگویی با شبکه تصویری ایران آزادی به این موضوع و وضعیت
حقوق بشر درایران پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد

پرسش : با توجه به این که در همین ایام، مناسبت سالگرد صدور اعلامیه، یا منشور بین‌الملل‌حقوق
بشر است لطفا در این رابطه توضیح بدهید.
محمود رویایی : «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» که دهم دسامبر ۱۹۴۸ یعنی ۷۰ سال قبل به تصویب رسید، از جدی‌ترین نتایج و آثار جنگ جهانی دوم هست که برای اولین بار در یک مقدمه و ۳۰ ماده به صورت مدون به قوانین حقوق شهروندی و دولتها پرداخته است. قوانینی که همه‌ی انسانها را در برمیگیرد و میشود گفت این اعلامیه، بیان اتفاق جهانی علیه بی‌حرمتی به نوع انسان و هر نوع جنایت …

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.