برای یک ایران آزاد

صوتی کنفرانس« بحران اقتصادی در نظام فروپاشیده» علیرضا معدنچی

0

صوتی کنفرانس« بحران اقتصادی در نظام فروپاشیده» علیرضا معدنچی

بحران اقتصادی و زمینه های بروزقیام باحمایت های بین المللی که طی این مدت شاهد بودیم؛ دراین برنامه به وضعیت اقتصادی رژیم در یک سال گذشته پرداخته میشود در این رابطه آقای علیرضا معدنچی درگفتگو با تلویزیون ایران آزادی به سئوالات پاسخ میدهد
پرسش:‌ قبل از پرداختن به موضوع اصلی کنفرانس امروز می‌خواستم ابتدا توضیحی درباره اعتراضات روزهای اخیر دانشجویان بدهید واینکه ارزیابی شما از این اعتراضات چیست؟
علیرضا معدنچی: روز سه‌شنبه هفته گذشته ۴ دی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات که در داخل محوطة دانشگاه در حال حرکت بود ترمز اتوبوس بریده و واژگون شد که بر اثر آن تاکنون ۱۰ دانشجو و رانندة اتوبوس جان باختند. البته روزانه به طور متوسط دهها نفر در ایران جان خود را در سوانح رانندگی از دست می‌دهند، اما آن چه این حادثه را از سایر حوادث رانندگی متمایز و برجسته می‌کند این است که حادثه در داخل محوطة دانشگاه و در حالی که اتوبوس با سرعت ۲۰ کیلومتر در حرکت بود، اتفاق افتاده و کشته‌ها و مجروحین نیز دانشجویان جوان بودند، مجموعة این عوامل یک بار دیگر پوسیدگی ساختارهای رژیم را برملا می‌کند و موجب خشم و نفرت بیش از پیش مردم شده…

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.