برای یک ایران آزاد

صوتی :کنفرانس« بسته اروپا، مْسکّن یا دوای درد رژیم » گفتگو با بهزاد صفاری

0

صوتی :کنفرانس« بسته اروپا، مْسکّن یا دوای درد رژیم » گفتگو با بهزاد صفاری

بسته اروپا موضوعی است که این روزها درموردش بحث های زیادی میشود. درماندگی رژیم در قبال اروپا، و بلاتکلیفی در رابطه با بسته‌ای هست، که قرار بود اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۱۸ اعلام کند، سال ۲۰۱۸ به پایان رسید اما هم‌چنان از این بسته خبری نیست.
این سئوال مطرح است که: مشکل چیست، و چرا با گذشت ضرب‌الاجل پایان سال ۲۰۱۸، اروپا بسته یا سازوکار خودش را اعلام نکرد؟ تأثیر این وضعیت در موقعیت رژیم، در برابر قیام و مقاومت گسترش یابنده، چیست؟درهمین زمینه آقای بهزاد صفاری درگفتگویی با تلویزیون ایران آزادی به سئوالات پاسخ میدهد
پرسش: چرا با گذشت ضرب‌الاجل پایان سال ۲۰۱۸، اروپا، بسته یا سازوکار خودش را در رابطه با رژیم اعلام نکرد؟
بهزاد صفاری: اولاً شما فرمودید که پایان سال ۲۰۱۸ ضرب الاجل بود اما پایان سال ۲۰۱۸ ضرب الاجل نبود بلکه وعده سرخرمن اروپایی‌ها بود که باندهای مخالف روحانی در درون خود رژیم میگویند روحانی از این نوع وعده‌ها و اینکه یکسری مسائلی مطرح بشود بدش نمی‌آید، قرار بود اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۱۸ بسته یا سازوکار خود را در قبال تحریمهای آمریکا اعلام کند، بعد از بیرون کشیدن آمریکا از برجام…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.