برای یک ایران آزاد

صوتی: کنفرانس« سال ۹۷،سال قیام و مقاومت .» گفتگو با حسین میرداماد

0

صوتی: کنفرانس« سال ۹۷،سال قیام و مقاومت .» گفتگو با حسین میرداماد

سال ۹۷، سال قیام و مقاومت مردم ایران که با گسترش اعتراضا ت و استمرارآن حاکمیت را به چالش کشیدند و علیرغم سرکوب گسترده نتوانست مانع حرکات اعتراضی و قیام هاشود.در همین رابطه آقای حسین میرداماد طی گفتگویی با تلویزیون ایران آزادی قیام درسال ۲۰۱۸ را مورد بحث و بررسی قرارداده و به سئوالات پاسخ میدهد
پرسش: جدای از بحث‌های تحلیلی، آیا شما آماری دارید، از میزان اعتراضاتی، که در یکسال گذشته، از قیام دیماه، ۹۶ تا دیماه امسال؟
حسین میرداماد: البته همانطور که میدانید با اینکه رسانه‌های حکومتی پول مردم ایران را خرج تبلیغات خودشان و دروغ‌های رژیم می‌کنند اما دریغ از اینکه حتی یک خبر و یک گزارش از اعتراضات مردم ایران بدهند، در واقع در یک سانسور مطلق فرو رفته، ۳۷ روز کارگران فولاد اهواز تظاهرات کردند یک خبر تلویزیون رژیم نداد یا ۲۷ روز هفت‌تپه بوده یا این همه مالباخته بوده، به همین دلیل هم هست که «شعار ننگ ما، ننگ ما، صدا وسیمای ما» را کارگران هفت تپه هم فولاد اهواز می‌دادند هم کشاورزان اصفهان دادند و معلمان و سایر اقشار چرا؟…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.